Mennesker som kommer opp i gjeldsproblemer trenger ofte råd og veiledning. Dersom du får slike problemer, er vårt råd at du først ringer NAVs rådgivningstjeneste, 800GJELD, (800 45 353). Denne tjenesten er gratis, og har blitt meget godt mottatt av brukerne. De kan gi en del råd, men de påtar seg ikke saksbehandling. De som trenger mer enn bare noen gode råd, bør henvende seg til det lokale NAV-kontor.

Her kan det imidlertid være ventetid, og det medfører at en del desperate mennesker begir seg ut på galeien med de såkalte private "gjeldsrådgiverne".

Da bør du være klar over at du begir deg ut på prærien, vest for loven!

Det er i dag ingen formelle krav til å kunne kalle seg gjeldsrådgiver!

Ingen krav til autorisasjon!
Ingen krav til vandel!
Ingen offentlige tilsynsorgan eller klageinstans!

Når noen lover deg "gull og grønne skoger" mot et forskuddshonorar på kr. 10.000 - 15.000, bør varselklokkene ringe. Mennesker med økonomiske problemer bør ikke bite på disse løfterike annonsene.

GOA får nesten daglig meldinger om mennesker som er blitt svindlet av disse firmaene. Derfor legger vi ut denne advarselen på nettet, sammen med en liste over firmaer du bør styre unna. Disse har vi fått dokumenterte klager på.

Det er nødvendigvis ikke noe kvalitetsstempel at en rådgiver ikke er med på listen. GOA får mange klager på firmaer, men vi er nøye med at de opplysninger vi legger ut, er dokumentert. Vi vil unngå å få injuriesaker mot oss.

"Gjeldsrådgiverne" har naturligvis sine svar på vår kritikk. Det går på at vi ikke fokuserer på dårlige kommunale rådgivere. GOA er fullstendig klar over at det også finnes offentlige rådgivere som ikke holder mål, men det er en viktig forskjell:

Offentlige rådgivere, gode eller dårlige, svindler ingen for deres siste slanter!

Mange har også nytte av et medlemskap i GOA når slike problemer oppstår.

GOA kartlegger private gjeldsrådgivere!

Kjenner du til, eller har du erfaringer med bruk av slike private gjeldsrådgivere?

Du kan hjelpe mange andre ved å tipse oss.

Vi garanterer deg full anonymitet!

Tips oss om private gjeldsrådgivere

Klikk her for flere gode råd

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter