Vi kan tilby en rask, gratis analyse av din situasjon. Da må du fylle ut skjemaet nedenfor, og sende det.

Dersom du ønsker en grundigere gjennomgang, må du melde deg inn: Klikk her

 

Skjemaet blir ikke lagret på nettet, eller delt med noen andre.

Feltene merket med * må fylles ut
Vennligst skriv alder på hvert barn, adskilt med komma.
Formue og inntekt:           Vennligst bruk tusenskilletegn: Mellomrom eller punktum! F. eks: 1 250 000
Vennligst oppgi skatten pr. mnd, som kroner
Vennligst oppgi skatten pr. mnd, som kroner.

Gjeld:


Annet:


Captcha bilde

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter