Arrest er noe de fleste forbinder med å sette en person i fengsel. Imidlertid kan det også tas arrest i penger og verdigjenstander, dersom man skylder penger. Denne muligheten, som kalles midlertidig sikring, finnes i tvisteloven § 33. En kreditor som har et krav, kan altså be tingretten om å ta arrest i midler som står på skyldners konto. Etter at tingretten har avsagt en kjennelse, blir saken delegert til namsmannen, som utfører vedtaket ved å sperre kontoen. Namsmannen har ikke plikt til varsle skyldner på forhånd. (Logisk, da ville sannsynligvis pengene på kontoen forsvinne.) Etter at det er tatt arrest, får skyldner melding om arresten, og kan komme med innsigelser. En arrest er altså ikke en avgjørelse av om kreditors krav er riktig, arresten skal bare sikre at midlene forblir tilgjengelige.

En slik arrest kan komme svært ubeleilig for skyldner, som kanskje blir ute av stand til å betale husleie eller strømregning. Skyldner kan som nevnt klage på namsmannens vedtak, men dette kan ta lang tid, og husleien forfaller.

Det er nettopp meldinger om slike situasjoner som gjør at GOA går ut med denne advarselen. Dersom du har ubetalt gjeld, og har fått inkassovarsler, hadde det kanskje vært en god idé å ikke ha mye penger på noen konto med ditt navn. Du må ordne deg på andre måter.

Pant i beløp på konto

En annen variant er at namsmannen tar pant i det som står på et gjeldsoffers bankkonto. Den samme advarselen som vi har fortalt om gjelder også her: Dersom du har uoppgjort gjeld, bør du sørge for å ikke ha penger på en konto på ditt navn.

Dersom noen har fått pant i depositumet til leiligheten din, bør du lese menyvalget "Pant i depositum".

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter