Arrest er noe de fleste forbinder med å sette en person i fengsel. Imidlertid kan det også tas arrest i penger og verdigjenstander, dersom man skylder penger. Denne muligheten, som kalles midlertidig sikring, finnes i tvisteloven § 33. En kreditor som har et krav, kan altså be tingretten om å ta arrest i midler som står på skyldners konto. Etter at tingretten har avsagt en kjennelse, blir saken delegert til namsmannen, som utfører vedtaket ved å sperre kontoen. Namsmannen har ikke plikt til varsle skyldner på forhånd. (Logisk, da ville sannsynligvis pengene på kontoen forsvinne.) Etter at det er tatt arrest, får skyldner melding om arresten, og kan komme med innsigelser. En arrest er altså ikke en avgjørelse av om kreditors krav er riktig, arresten skal bare sikre at midlene forblir tilgjengelige.

En slik arrest kan komme svært ubeleilig for skyldner, som kanskje blir ute av stand til å betale husleie eller strømregning. Skyldner kan som nevnt klage på namsmannens vedtak, men dette kan ta lang tid, og husleien forfaller.

Det er nettopp meldinger om slike situasjoner som gjør at GOA går ut med denne advarselen. Dersom du har ubetalt gjeld, og har fått inkassovarsler, hadde det kanskje vært en god idé å ikke ha mye penger på noen konto med ditt navn. Du må ordne deg på andre måter.

 

Pant i beløp på konto

En annen variant er at namsmannen tar pant i det som står på et gjeldsoffers bankkonto. Den samme advarselen som vi har fortalt om gjelder også her: Dersom du har uoppgjort gjeld, bør du sørge for å ikke ha penger på en konto på ditt navn.

Dersom noen har fått pant i depositumet til leiligheten din, bør du lese menyvalget "Pant i depositum".

Cron Job Starter