Finansministeren holdt ord!

Rettsgebyret ved lønnstrekk blir mer enn halvert!

Da har statsbudsjettet kommet, og GOA var svært spente på om Kristin Halvorsen holdt ord med hensyn til nedsettelse av rettsgebyret ved lønnstrekk. Det har hun virkelig gjort! Dette gebyret, som av mange er blitt kalt skatt på fattigdom, vil nå bli vesentlig redusert.

Norge har i mange år hatt nordisk rekord i gebyr til staten ved lønnstrekk. Etter at Justisminister Odd Einar Dørum 1. januar 2005 hevet gebyret med 34,3 % til kr. 4.042, ble rekorden krystallklar for hele verden.

Det er naturligvis alltid morsomt å slå svenskene, men det burde ikke være nødvendig å ta femgangen i bruk. Nå skjer det heldigvis noe positivt, fra nyttår 2007 blir gebyret satt ned til kr. 1.591. Det utgjør en nedgang på 55,5 %!

Neste post for GOAs arbeid blir å få inkassosalærene vesentlig ned. Norge har i dag også nordisk rekord i inkassosalær. Den høyeste satsen et inkassobyrå i Norge kan kreve er kr. 10.800 + moms! I Sverige kan inkassobyråene kun kreve et salær på kr. 160 pr. sak, uansett gjeldens størrelse.

Et annen sak er at det kan se ut som om inkassobyråene i fremtiden blir helt eller delvis overflødige. De vil bare utgjøre et fordyrende og forsinkende element. Etter lovendringen 1. januar 2006 kan nemlig kreditorene nå sende sine krav direkte til namsmannen, såkalte uimotsagte krav. Dermed spares skyldner for kostnadene ved en forliksklage, som totalt utgjør kr. 1.720. Først dersom skyldner har innsigelser, blir kravet sendt til forliksrådet. Skyldner har altså ikke mistet sin rett til å tviste. Denne nye ordningen vil spare skyldnere for kostnader, og lønnstrekk kan komme raskere i gang (vel å merke der det er noe å trekke.) Dermed vil skyldner unngå at det i lange tider påløper høye renter.

Krav t o m kr.

Norge

Danmark

Sverige

1.000

 

300

160

1.250

540

 

160

2.500

1.080

500

160

5.000

1.620

700

160

10.000

2.160

900

160

25.000

3.240

1.200

160

50.000

4.320

1.600

160

100.000

5.400

2.000

160

250.000

8.100

2.700

160

500.000

10.800

4.500

160

       
Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter