Noen gode råd om gjeldsrådgivning

Forsøk kommunal rådgiver først
Den kommunale rådgiveren kan hjelpe deg med å få oversikt over gjelden, beregne din betjeningsevne, forhandle med kreditorer om utenrettslige ordninger, legge til rette for refinansiering eller forberede en søknad om gjeldsordning. Alle kommuner skal ha slik rådgivningstjeneste, og de hjelper deg gratis. Som oftest er rådgivningstjenesten lagt til kommunens eller bydelens sosialkontor.

 

Alternativer til kommunens rådgiver
Imidlertid kan ventetiden hos kommunens økonomiske rådgiver i mange tilfeller være lang. Derfor forsøker mange gjeldsofre å finne andre løsninger. En del advokater og private gjeldsrådgivere markedsfører sin bistand til forhandlinger. Slike rådgivere er imidlertid dyre å bruke, og kvaliteten er høyst varierende. Gjeldsoffer-Alliansen har gjennom mange år registrert at mennesker med gjeldsproblemer er et lett bytte for firmaer og enkeltpersoner som er ute etter lettjente penger, og mange gjeldsofre har dårlige erfaringer. Vi har flere eksempler på direkte svindel. Derfor anbefaler vi at du er skeptisk, slik at du ikke blir lurt.

 

Dette bør du passe deg for:
Du bør være kritisk til private gjeldsrådgivere som tilbyr usikrede lån eller spesielle finansieringsløsninger for finansforetak, eller foretak som eies av - eller har klare bindinger - til slike selskaper. Slike rådgivere jobber som regel på provisjonsbasis fra finansforetaket, og de fleste mangler den uavhengighet som er nødvendig for å ivareta dine interesser på en nøytral måte.

 

Vi fraråder at du benytter private gjeldsrådgivere som er nystartet, mangler referanser, ikke har fast kontor eller som drives som «attåtnæring» til annen virksomhet. Du bør sjekke at rådgiveren er registrert i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret i Brønnøysund. Foretaksformen kan også ha betydning: Et norsk aksjeselskap med revisorplikt og krav til aksjekapital kan gi større trygghet enn et enkeltmannsforetak eller en norsk avdeling av et tomt utenlandsk postkassefirma opprettet i et eller annet skatteparadis.

 

Unødig dyr refinansiering
GOA har i det siste sett at det dukker opp firmaer som tilbyr kombinasjonen rådgivning og lån til refinansiering av gjeld til mennesker med betalingsanmerkninger. Firmaene krever god sikkerhet i fast eiendom eller kausjonister. Du kan altså risikere å trekke andre inn i dine gjeldsproblemer. Firmaene forlanger høyere renter enn vanlig for tilsvarende sikrede lån, i tillegg solide honorar for resultatet av forhandlingene. I sum blir kostnadene høye.

 

Se opp for bondefangeri
Dersom du er i den heldige stilling at du kan stille sikkerhet og/eller kausjon, burde det være unødvendig å betale store summer for å komme ut av knipen. Du som har betalingsanmerkninger, får ikke selv lån, men en like god løsning er å la noen i familien ta opp lånet. Hvis de først er villig til å kausjonere, løper de ikke noen større risiko ved selv å ta opp lånet. Det er vanligvis en enkel sak å forhandle med kreditorene når du har en sum penger å tilby. Husk imidlertid: Ingen utbetaling før skriftlig bekreftelse fra kreditor på at avtalen foreligger!!

 

Gjør skriftlige avtaler med rådgiver
De fleste private gjeldsrådgivere forlanger forskuddsbetaling med til dels betydelige beløp. Vårt råd er at du aldri går inn på slike løsninger uten at det er inngått en skriftlig oppdragsavtale som regulerer hva slags arbeid rådgiveren skal utføre for deg, samt en frist for når arbeidet skal være ferdig. Det resultat som skal oppnås bør være tydelig avtalt. Rådgiveren bør også uoppfordret oppgi hva slags timepris han beregner seg for arbeidet, og bør på forlangende kunne redegjøre for hvordan tiden er benyttet.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter