Aug 09, 2022
  Logg inn

Når det gjelder utleggsforretninger (lønnstrekk) mot nordmenn bosatt i utlandet, og der inntekten kommer fra Norge, har myndighetene valgt å sentralisere dette til namsfogden i Oslo. Det har altså ingen betydning hvor skyldner bodde i Norge før vedkommende flyttet ut.

Det som blir avsatt til livsopphold og boutgifter, vil variere med hvilket land skyldner bor i. Namsfogden innhenter nemlig opplysninger om levekostnader og boutgifter i de forskjellige land fra en finansorganisasjon i Sveits, med navn UBS. Rapporten kalles: «En sammenligning av kjøpekraft jorden rundt.» Du finner rapporten her: Les mer
GOA har tatt ut tall for livsopphold fra noen aktuelle land hvor det bor en del nordmenn. Boutgifter kommer i tillegg.

OBS: Tabellen er fra 2015, og vi har ikke fått kontakt med USB. De som trenger oppdaterte tall, må kontakte namsfogden!

Land

Enslig

Par

Norge 9.232 15.634
Danmark 6.863 11.621
Sverige 4.734 7.820 OBS: SEK
England 5.938 10.055
Frankrike 5.707 9.663
Spania 4.734 8.016
Hellas 4.496 7.613
Kypros 4.346 7.360
Brasil 4.163 7.049
Polen 3.653 6.185
Thailand 3.761 6.369
Latvia 3.707 6.277
Estland 3.959 6.121
Litauen 3.455 5.851
Filippinene 2.823 4.780

Det er anledning til å klage til namsfogden dersom det man får utbetalt ikke er nok til å dekke livsopphold og (rimelige) boutgifter. Dersom man bor langt fra Norge, og postgangen tar tid, blir man kansje fristet til å sende klager på e-post. Imidlertid er loven relativt firkantet på dette feltet. Tvangsfullbydelsesloven § 5-16 sier nemlig at klagen skal være undertegnet. Namsfogden i Oslo opplyser at de kun godtar klager med orginal underskrift, og at klager sendt per faks eller mail følgelig ikke vil bli behandlet.

En mulighet er naturligvis at man orienterer namsfogden per mail om at det kommer en klage, og så sender man klagen i posten. Det finnes ikke noe skjema for klage på utleggstrekk, men namsfogden opplyser at det ikke stilles strenge formkrav til hvordan klagen fremsettes. Det som er viktig er at klagen merkes med saksnummer eller personnummer. Saksnummeret finner man på det vedtaket namsfogden i sin tid sendte da utleggstrekket ble fastsatt. (Imidlertid er ikke alle skyldnere like flinke til å oppbevare dokumenter.)
E-postadressen til namsfogden i Oslo er:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ved en klage er det er viktig med dokumentasjon av inntekt, husleie og evt. medisinske utgifter. Namsfogden vil bare akseptere rimelige boutgifter. Mange som har valgt å bosette seg i varmere land, har gjort dette av helsemessige årsaker. Da blir det viktig å dokumentere medisinske utgifter.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter