Aug 09, 2022
  Logg inn

Du har rettigheter i kontakt med inkassobyråer

1. Dersom du ikke klarer å holde de betalingsavtaler du har inngått, må du orientere kreditorene om årsaken til betalingsproblemene. Denne første henvendelsen bør du gjøre skriftlig, ikke ring. (Det er viktig med dokumentasjon på hva som er gjort.) Dersom du er blitt arbeidsledig, er dette en relevant forklaring på betalingsproblemer. Du kan gjerne legge ved kopi av oppsigelsen eller av første utbetaling av dagpenger. (Du bør imidlertid ikke forvente at inkassobyråene tar særlig hensyn til årsaken til dine betalingsproblemer.)

2. Inkassobyråer er ingen rettslig instans. De kan ikke hente gjenstander i ditt hjem eller trekke deg i lønn. Det er bare namsmannen som kan nedlegge lønnstrekk.

3. Du har ingen plikt til å snakke med inkassobyråer som måtte ringe deg eller komme hjem til deg. Du kan regne med å bli oppringt av stadig nye mennesker fra samme firma. Disse oppringerne er sjelden saksbehandlere, så du behøver ikke bruke for mye energi til å forklare din situasjon. Henvis til din

første melding.

4. Noen inkassobyråer sender brev som kan virke svært truende: «Siden du ikke har svart på våre henvendelser, ser vi oss nødt til å sende våre oppsøkskonsulenter hjem til deg …» I Norge har ikke inkassobyråer anledning til å komme UANMELDT hjem til deg, det har Inkassoklagenemnda slått fast. De plikter å skrive til deg først. Her har imidlertid GOA fått en del henvendelser fra medlemmer. Inkassobyråene kommer uanmeldt på døren, de påstår å ha sendt brev, men dessverre har brevet kommet bort i posten! Tro det den som vil!
Du kan med god samvittighet be disse "oppsøkskonsulentene" forsvinne!
Inkassobyråer er ingen rettslig instans!

5. Uansett om de har meldt sin ankomst eller ikke, har du ingen plikt til å slippe dem inn, dersom du ikke ønsker det. Hvis du imidlertid slipper dem inn, bør du definitivt IKKE skrive under på noe som helst der og da. Ta heller i mot dokumentet og rådfør deg med kompetente personer før du skriver under på noe. Vær også klar over at å inngå avtale med én kreditor, hjelper deg svært lite dersom en annen kreditor går til namsmannen. Namsmannen tar nemlig ikke hensyn til frivillige avtaler, bare til andre lønnstrekk!

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter