Aug 09, 2022
  Logg inn

Det er med forskrekkelse vi i GOA i kveld kunne lese at Anders Breivik har klart å finansiere sine planer ved å skaffe seg en mengde kredittkort.

Finansavisen har for sikkerhets skyld lagt ut en nøyaktig bruksanvisning, for de som måtte ha vært i tvil om hvordan en slik svindel kunne gjennomføres. Veldig fornuftig gjort av Finansavisen, eller …?

GOA har nå sendt en melding til finansministeren og krevd fortgang i arbeidet med å få på plass et gjeldsregister etter mønster fra Sverige.

Onsdag 3. august hadde Dine Penger en artikkel om Gjeldsregister. Les mer

Fredag 5. august hadde Dine Penger en artikkel om at Finansministeren var negativ til Gjeldsregister. Les mer

Denne lettvinte måten å skaffe seg penger på, er noe vi har påpekt overfor myndighetene i flere år, riktignok med en annen vinkling. Våre bekymringer har vært at mange mennesker er blitt gjort til gjeldsslaver når kortselskapene ikke har foretatt den vurdering av lånsøkers økonomi som hadde vært nødvendig.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter