Rentetak

 

For en del år siden var det staffbart å kreve «ågerrenter». I dag er dette tydeligvis fullt lovlig, det ser vi på de rentene som kredittkortselskapene opererer med. Vi har registrert renter på langt over 30 % p.a. Når man samtidig vet at halvparten av landets befolkning ikke kan regne renter, (mange vet faktisk ikke hva renter er), så har kredittkortselskapene fritt spill.

 

GOA vil arbeide for å få innført en grense for hvor høye renter banker og kredittinstitusjoner kan beregne seg, såkalt rentetak. 16 land i Europa har allerede innført dette, den beste ordningen skalvistnok Frankrike ha.

 

22.02.2012 Kampen mot skyhøye renter inn i ny fase

GOA har i flere år arbeidet for å få gjort noe med de skyhøye rentene på forbrukslån. Målet er

at med vesentlig lavere renter, må denne delen av finansindustrien begynne å vurdere lånsøkeres betalingsevne nøyere, slik som det Finansavtaleloven foreskriver. I dag har de fritt spillerom, de taper naturligvis på noen av lånene som de slenger etter folk, men med de høye rentene går regnstykket likevel i pluss. Svært mye i pluss.

 

I dag har VG et tosiders oppslag om temaet. Det er Karin Andersen i SV som fronter saken, og Forbrukerrådet og Forbrukerombudet støtter henne. GOAs leder ble oppringt i ettermiddag og invitert til debatt i ” Her og NÅ”. Motparten var Jan Digranes fra Finansnæringens Fellesorganisasjon. Snøballen har begynt å rulle. Må den bare ikke smelte i vårsolen . . .

 

 

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter