Autorisasjonsordning for private «gjeldsrådgivere»

 

GOA vil arbeide for å få på plass en autorisasjonsordning for såkalte «gjeldsrådgivere». Årsaken til dette bør fremkomme klart og tydelig på vår webside, menyvalg «Gjeldsrågivere». Gjennom mange år har vi fått meldinger om regelrett svindel av disse «rådgiverne». Desperate skyldnere ble lovet gull og grønne skoge, men lite eller ingenting skjedde med sakene deres, unntatt krav om solide salær.

 

I 2011 fikk vi i tillegg melding om seksuell trakassering av en ung dame som hadde tatt kontakt med en rådgiver med forretningsadresse i

Oslo sentrum. Vi hadde skriftlig dokumentasjon på hva som hadde skjedd, saken ble anmeldt til politiet, men henlagt av kapasitetsmessige hensyn.

 

Det må lovfestes at disse firmaene må ha en autorisasjon for å kunne drive, og som kan inndras ved overtramp!

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.