Dec 07, 2022
  Logg inn

Kredinor ønsker raskere svartelisting!

Direktør Tor Berntsen i inkassobyrået Kredinor uttaler til Dine Penger 29. april at personer som misligholder lån bør få betalingsanmerkninger mye tidligere enn i dag.

Dagens regler sier at anmerkninger kan registreres først 30 dager etter at det er foretatt rettslige skritt for å drive inn gjelden. Rettslige skritt kan på sin side først iverksettes etter flere purringer og inkasso. Les mer:

Inkassodirektøren foreslår derfor følgende endringer:

 • Betalingsanmerkninger kan registreres 45 dager etter betalingsoppfordring, ned fra rundt 120 dager.
 • Kravet om å gå til rettslige skritt før anmerkning kan registreres, vrakes.

GOA vil hevde at dette utspillet kommer som et tillegg til finansindustriens ansvarsfraskrivelse. Inkassodirektøren har tydeligvis ikke hørt om det gamle ordtaket: «Det er for sent å låse stalldøren når hesten er stjålet!»

Hva med å låse stalldøren? Hva med å kreve en selvangivelse før lån blir innvilget?

Når ikke bransjen selv vil låse stalldøren, må myndighetene komme på banen og tvinge dem til dette.

En rask registrering av betalingsanmerkninger vil ikke hindre dem som er i gang med den onde sirkel, nemlig å betale kredittkort A med kort B osv. osv. Disse vil ikke bli registrert, da de pr. definisjon ikke har misligholdt ennå. Galeien kan i verste fall fortsette i flere år før den blir stoppet.

GOA vil hevde at en rask registrering vil medføre at også omtvistede krav kan bli registrert. Dette er lovregulert, men med få eller ingen konsekvenser ved overtramp. Her må myndighetene innføre sanksjoner som virkelig svir, dersom personer feilaktig blir registrert.

Inkassodirektøren blir riktig fornøyelig når han på spørsmål om han ønsker at flere skal falle utenfor ved å få dette stemplet på seg uttaler: - Vi ønsker ikke at folk skal falle utenfor. Men når noen er en dårlig betaler, er det viktig at de faktisk blir registrert som det. Og det må skje i tide, før de pådrar seg ytterligere gjeld. Det er ingen menneskerett å få innvilget mer i kreditt når man ikke kan betale for seg, sier Berntsen.

Her vil GOA tilføye: Det er ikke nok å sjekke at lånsøkere ikke har betalingsanmerkninger, det er like viktig å sjekke at de har betalingsevne! Her svikter finansindustrien totalt!

GOA avviser inkassodirektørens forslag, og venter spent på departementets nye forslag om gjeldsregister.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

  • statens inkrevningsentral (2 Svar)
  • Hei Tordis Statens innkrevingssentral (SI) er særnamsmann. Det vil si at de har myndighet til å kreve inn ved bruk av tvang innenfor bestemte områder. Det betyr at SI kan nedlegge trekk i inntekten din. Da vil det bli trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren din eller av...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar
  • Gjeldsordning og flytter til Sverige (1 Svar)
  • Hei, Jag lurt på hvis någon som har erfaring av detta og vil dela med sig av sine erfaringer? Situationen är att jeg bor i Norge og min gjeld är norsk. Är i stånd att søke gjeldsordningen , många jeg har pratat menar att jeg borde vara kvalifiserad hvis jeg søker. Har lønne trekk idag....
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar
  • Tvangsalg (2 Svar)
  • Hei! Beklager å høre om situasjonen din. Ved tvangssalg kan du kan når som helst i prosessen, helt frem til et bud er stadfestet, stoppe tvangssalg av bolig ved å innfri det kravet som du skylder. Dette inkludere påløpte omkostninger til den kreditoren som har begjært tvangssalget. Nå er...
  • i Temaer / Utleggsforretning
  • Inkasso og forhandling (5 Svar)
  • Gjelder dette et nedbetalingslån med faste terminer? Utfra hva kreditorer skriver har du mulighet til å friskmelde lånet ved å betale inn forefalte terminer. Deretter vil lånet løpe normalt med samme terminbeløp ved avtaleinngåelse. Om kravet forfaller og blir overført til namsfogden vil...
  • i Temaer / Inkassobyråer

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

 • Pilestredet 17
  0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

 • +47 22 20 19 99
 • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
 • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter