Dec 07, 2022
  Logg inn

Nordmenn i utlandet kan søke om gjeldsforhandling!

Fra 1. oktober 2017 kan privatpersoner søke om gjeldsforhandling også fra utlandet. Tidligere måtte du være bosatt i Norge for å kunne søke om gjeldsforhandling.

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 22. september ut en pressemelding om saken.

Les mer

Fra 1. oktober vil lovens § 1-4 lyde:

Gjeldsforhandling for en skyldner som er bosatt utenfor Norge, kan bare åpnes dersom:

a) det er ubetenkelig med hensyn til sakens opplysning,

b) skyldneren ikke, eller bare i ubetydelig grad, har gjeld til utenlandske kreditorer,

og

c) skyldneren ikke er eier av bolig eller andre formuesgoder i utlandet av vesentlig verdi med mindre det er åpenbart at saken likevel lar seg opplyse tilstrekkelig og at forholdet ikke vil vanskeliggjøre gjeldsforhandlingene.

§ 2-1 første ledd skal lyde:

Skyldnere som ikke er bosatt i Norge, jf. §1-4 fjerde ledd, kan fremsette søknad for den namsmann Kongen har utpekt.

GOAs kommentar: Dette vil bli namsfogden i Oslo. De har nylig fått meldingen om ikraftredelsen, og arbeider med å utforme rutiner for denne saksbehandlingen. Vi kommer tilbake når vi vet mer.

7. november fikk vi opplyst at namsfogden i Oslo så langt har mottatt fem søknader fra nordmenn i utlandet.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

  • statens inkrevningsentral (2 Svar)
  • Hei Tordis Statens innkrevingssentral (SI) er særnamsmann. Det vil si at de har myndighet til å kreve inn ved bruk av tvang innenfor bestemte områder. Det betyr at SI kan nedlegge trekk i inntekten din. Da vil det bli trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren din eller av...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar
  • Gjeldsordning og flytter til Sverige (1 Svar)
  • Hei, Jag lurt på hvis någon som har erfaring av detta og vil dela med sig av sine erfaringer? Situationen är att jeg bor i Norge og min gjeld är norsk. Är i stånd att søke gjeldsordningen , många jeg har pratat menar att jeg borde vara kvalifiserad hvis jeg søker. Har lønne trekk idag....
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar
  • Tvangsalg (2 Svar)
  • Hei! Beklager å høre om situasjonen din. Ved tvangssalg kan du kan når som helst i prosessen, helt frem til et bud er stadfestet, stoppe tvangssalg av bolig ved å innfri det kravet som du skylder. Dette inkludere påløpte omkostninger til den kreditoren som har begjært tvangssalget. Nå er...
  • i Temaer / Utleggsforretning
  • Inkasso og forhandling (5 Svar)
  • Gjelder dette et nedbetalingslån med faste terminer? Utfra hva kreditorer skriver har du mulighet til å friskmelde lånet ved å betale inn forefalte terminer. Deretter vil lånet løpe normalt med samme terminbeløp ved avtaleinngåelse. Om kravet forfaller og blir overført til namsfogden vil...
  • i Temaer / Inkassobyråer

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

 • Pilestredet 17
  0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

 • +47 22 20 19 99
 • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
 • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter