Aug 09, 2022
  Logg inn

Fra 1. oktober 2017 kan privatpersoner søke om gjeldsforhandling også fra utlandet. Tidligere måtte du være bosatt i Norge for å kunne søke om gjeldsforhandling.

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 22. september ut en pressemelding om saken.

Les mer

Fra 1. oktober vil lovens § 1-4 lyde:

Gjeldsforhandling for en skyldner som er bosatt utenfor Norge, kan bare åpnes dersom:

a) det er ubetenkelig med hensyn til sakens opplysning,

b) skyldneren ikke, eller bare i ubetydelig grad, har gjeld til utenlandske kreditorer,

og

c) skyldneren ikke er eier av bolig eller andre formuesgoder i utlandet av vesentlig verdi med mindre det er åpenbart at saken likevel lar seg opplyse tilstrekkelig og at forholdet ikke vil vanskeliggjøre gjeldsforhandlingene.

§ 2-1 første ledd skal lyde:

Skyldnere som ikke er bosatt i Norge, jf. §1-4 fjerde ledd, kan fremsette søknad for den namsmann Kongen har utpekt.

GOAs kommentar: Dette vil bli namsfogden i Oslo. De har nylig fått meldingen om ikraftredelsen, og arbeider med å utforme rutiner for denne saksbehandlingen. Vi kommer tilbake når vi vet mer.

7. november fikk vi opplyst at namsfogden i Oslo så langt har mottatt fem søknader fra nordmenn i utlandet.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter