Regjeringen vil fryse inkassosatsene

Inkassosatsen, som i dag er på kr. 700, skulle etter opplegget bli kr. 730 fra nyttår. Regjeringen går nå inn for å "fryse" satsen på kr. 700.

 

Satsen på kr. 700 høres ikke mye ut, men som de fleste gjeldsofre kjenne godt til, blir denne satsen ganget opp etter gjeldens størrelse. Når kravet passerer kr. 250 000, ganges satsen med 20, salæret blir dermed kr. 14 000!

 

Mandag 17. desember hadde Justisdepartementet innkalt en del instanser til høringsmøte om saken. De innkalte var:

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Gjeldsoffer-Alliansen

Finans Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

Virke inkasso

 

GOA foreslo at inkassosatsen burde halveres, til kr. 350. Imidlertid var temaet for møtet frysing av nåværende sats, så vårt forslag ble ikke behandlet.

 

Media har i lengre tid hatt et massivt fokus på denne saken, og Stortinget justiskomité har kommet med en enstemmig merknad, der de ber regjeringen sette i verk nødvendige tiltak for å regulere satsene ned. Siste ord i denne saken om en rask nedsettelse av inkassosalæret er definitivt ikke sagt.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter