images/logo.png

Inkassosatsen, som i dag er på kr. 700, skulle etter opplegget bli kr. 730 fra nyttår. Regjeringen går nå inn for å "fryse" satsen på kr. 700.

 

Satsen på kr. 700 høres ikke mye ut, men som de fleste gjeldsofre kjenne godt til, blir denne satsen ganget opp etter gjeldens størrelse. Når kravet passerer kr. 250 000, ganges satsen med 20, salæret blir dermed kr. 14 000!

 

Mandag 17. desember hadde Justisdepartementet innkalt en del instanser til høringsmøte om saken. De innkalte var:

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Gjeldsoffer-Alliansen

Finans Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

Virke inkasso

 

GOA foreslo at inkassosatsen burde halveres, til kr. 350. Imidlertid var temaet for møtet frysing av nåværende sats, så vårt forslag ble ikke behandlet.

 

Media har i lengre tid hatt et massivt fokus på denne saken, og Stortinget justiskomité har kommet med en enstemmig merknad, der de ber regjeringen sette i verk nødvendige tiltak for å regulere satsene ned. Siste ord i denne saken om en rask nedsettelse av inkassosalæret er definitivt ikke sagt.