Jun 01, 2023
  Logg inn

Finland et foregangsland for gjeldsofre, Norge en sinke!

Finland har virkelig forstått hva gjeldsproblemer gjør med samfunnet, og har tatt grep!

Hva har Finland innført på relativ kort tid? (Alle linker er på svensk.)

Gjeldsordningslov med tre år som hovedregel:

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1993/19930057 se kap 5 og §30.

Lov om forsinkelsesrente.

Den renten som løp da lånet ble misligholdt, kan bare beholdes i 180 dager, deretter går renten ned til vanlig forsinkelsesrente, som i dag er 7 % i Finland.

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1982/19820633?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=20.8.1982%2F633 Se §4.

Rentetak satt ned fra 50 % til 20 % effektiv årlig rente på forbrukslån og microlån.

Maksimal rente i Finland er i dag 20 %. Denne loven ble innført i 2013, med maks. rente på 50 %. Dette kan høres som en spøk, men hensikten var å sette en stopper for de små, kortsiktige lånene som florerte en periode, der effektiv rente p. a. (per år) kunne komme opp i 1 000 %! Allerede i 2013 var det mange utenlandske utlånere som pakket sammen og forlot Finland.

Den nye renten på 20 % ble besluttet i statsråd i mars, og trådde i kraft 1. september 2019.

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1982/19820633?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=20.8.1982%2F633

Egen lov om gjeldsrådgivning, dette mangler i Norge.

Flere land har lovgivning om sine offentlige gjeldsrådgivere, men såvidt vi vet, er Finland det eneste land der loven også innbefatter de private gjeldsrådgiverne. Norge har i dag ingen lovgivning som kan holde de såkalte "gjeldsrådgiverne" i ørene. Her er det fritt frem, og svært få muligheter til å stoppe de verste utskuddene!

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170813

https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index/ekonomi_och_skuldradgivning.html

Rimelige kostnader ved rettslig skritt:

https://oikeus.fi/ulosotto/sv/index/ulosotto/ulosottomaksut.html

Rimelige inkassosatser, men likevel høye nok til å gi fortjeneste.

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990513, se §10 A.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

  • Arv (3 Svar)
  • Hei Du kan gi avkall på arv. Dersom du er livsarving (det er feks . din mor eller far som du arver), kan ikke du bestemme hvem som skal motta arven du gir avkall på. Arven skal fordeles som om du er død. Det vil si at dersom du har barn, er det barna dine som mottar arven. Dersom den du arver...
  • i Temaer / Arv
  • ARV (2 Svar)
  • Normalt skal ikke namsmannen kunne gjøre noe med hennes arv. (Dersom hun ikke har gjeld.)
  • i Temaer / Arv
  • Trekk (2 Svar)
  • For det første: Har namsmannen nektet for at denne utgiften kan hensyntas? Eller spør du i forkant? Det er mye som tyder på at namsmannen vil hevde at dette ikke er en nødvendig utgift, dersom skyldner har lønnstrekk eller gjeldsordning. Imidlertid blir slike saker behandlet noe ulikt hos de...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar
  • statens inkrevningsentral (2 Svar)
  • Hei Tordis Statens innkrevingssentral (SI) er særnamsmann. Det vil si at de har myndighet til å kreve inn ved bruk av tvang innenfor bestemte områder. Det betyr at SI kan nedlegge trekk i inntekten din. Da vil det bli trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren din eller av...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar

Se flere emner...