Aug 09, 2022
  Logg inn

Myndighetene har så langt vist handlekraft til å bistå de store aktører i næringslivet. Da må det være tillatt å spørre: Hva med de små aktører?

Mange små enmannsbedrifter mister også kunder, mens leier, skatt og moms skal betales. I tillegg blir mange lønnsmottagere permittert, og blir dermed avhengige av dagpenger. NAV får nå en ny, formidabel søkermasse, tallet 185 000 er nevnt. Dette vil garantert medføre forsinkelser i utbetalinger av dagpenger. Mange vil her komme på etterskudd med regninger, husleier og lån. Dagsrevyen meldte 24. mars at antallet arbeidsledige nærmer seg 300 000!

Hva vil nå skje? Vil denne krisen medføre at grådige inkassobyråer får en gylden mulighet til å berike seg?

Her må myndighetene på banen! Det må i en periode innføres forbud mot konkurser mot små firmaer, ikke minst fra skattemyndighetenes side. Domstolene må stoppe disse konkursbegjæringer. Hvorfor begjære konkurs der man på forhånd vet at boet er tomt? De eneste som tjener på dette, er bobestyrere.

Når viruskrisen en gang er over, må Norge fortsatt ha denne underskogen av små bedrifter.

Permitterte privatpersoner må også skjermes mot inkassobransjen. I en periode må namsmenn nekte å behandle begjæringer om utlegg. Hvorfor begjære utlegg hvor det intet er til utlegg?

Myndighetene må også innføre et forbud mot ågerrenter.

Både Kongen og statsministeren har bedt om solidaritet og dugnad. Dette må også gjelde for mindre bedrifter og permitterte privatpersoner!

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter