18. mai kom meldingen om at Regjeringen planlegger å utvide antallet gjeldstyper som gjeldsregisteret skal inneholde.

Hittil har registeret bare gitt opplysninger om usikret gjeld, bl. a. kredittkort. Dette ønsker regjeringen å utvide til også å gjelde boliglån og billån. GOA vil imidlertid hevde at dette ikke er nok, og foreslår at også skattegjeld og studiegjeld bør tas med.

Regjeringens forslag har naturligvis møtt blandede reaksjoner. Forbrukerrådet og Finans Norge er blant dem som støtter forslaget. Dette er første gang på mange år, der finansnæringen og GOA er på samme kurs.

Som ventet er Datatilsynet negative, og har argumentert kraftig imot. Personvernet er som kjent hellig for Datatilsynet. Her vil imidlertid GOA argumentere for at dette registeret er godt personvern, det er faktisk en stor del mennesker som har behov for å vernes mot seg selv!

Vi på GOA har gjennom mange år sett hvordan mennesker har lånt seg til fant, og har mistet hus og hjem, etter at de har pådratt seg en kjempestor gjeld sett i forhold til sin betalingsevne. Som en følge av dette, ser vi at antallet personer som nå får åpnet gjeldsforhandling stiger kraftig. Brønnøysundregisteret kan melde at ved utgangen av april, var antallet åpnede forhandlinger 19,5% høyere enn i samme periode i 2020.

Bankene hadde frem til 1. juli 2019 ikke blitt gjort ansvarlig for sine løsslupne utlån. Med gjeldsregisteret på plass, og med den foreslåtte utvidelse av registrerte gjeldstyper, vil de fremover måtte ta sin del av ansvaret.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter