images/logo.png

Regjeringen vurderer å utvide gjeldsregisteret til også å omfatte boliglån, billån og studielån. GOA hevder at også skattegjeld bør innlemmes.

I mange år var GOA forkjemper for å få på plass et gjeldsregister, etter mønster av Sverige. Etter mye lobbing blant politikerne, begynte det endelig å skje noe på våren 2013. Regjeringen fremmet et forslag om gjeldsregister, som ble oversendt Stortinget. Etter valget på høsten, og ny regjering, ble imidlertid forslaget trukket tilbake. Først seks år senere, 1. juli 2019 var gjeldsregisteret endelig var på plass. I mellomtiden hadde ca. 200 000 mennesker fått anledningen til å låne seg til fant!

Med gjeldsregisteret på plass, vil det fremover bli nærmest umulig å refinansiere gammel gjeld med å fortsette å ta opp nye forbrukslån. Dette har tydeligvis landets namsmenn fått merke, det ble raskt en økning i antallet søknader om gjeldsordning.

GOA har hele tiden arbeidet for at gjeldsregisteret skulle omfatte flere gjeldstyper enn bare forbruksgjeld. Endelig ser det ut som om regjeringen har forstått at dette kan bli en fordel for mange forbrukere.

Datatilsynet stritter naturligvis imot regjeringens intensjoner om å utvide lånetypene. Argumentet er det samme gamle: Personvern!

Her er GOA klar i talen: Gjeldsregister er et svært godt personvern.

Cron Job Starter