Sep 27, 2023
  Logg inn

"Gjeldsrådgiver" tilbød kunde bistand med gjeldsordning, honorar kr. 45 000!

Det var firmaet «Slettgjelden» som presenterte et slikt honorar for kunden.

Pristilbudet innbefattet to alternative løsninger:

1. Gjennomføring av et privat gjeldsoppgjør med en dividendeutbetaling til kreditorene. 

2. Søknad om offentlig gjeldsordning hos namsmannen.                                                                                                                                                       

Kr. 45 000,- er det høyeste beløp vi så langt har observert for en slik tjeneste. Firmaet har en meget flott webside, hvor det loves mye bra. Som vanlig fra slike «rådgivere» presenteres det også mange gode anmeldelser fra tidligere kunder.

Imidlertid ser det ut til at «Slettgjelden» bruker svært lang på å utforme et forslag til gjeldsordning, som skal sendes namsmannen. Dersom man dividerer 45 000,- på den oppgitte timepris, kommer man til 25 timer. Til sammenlikning bruker GOA vanligvis en til tre timer på en slik jobb, som i tillegg er gratis for våre medlemmer.

Markedet er i dag godt forsynt med såkalte «Gjeldsrådgivere», og GOA får mange klager på disse firmaene. En god del av dem vil vi omtale som svindlere. Det er tragisk at mange av disse firmaene ser ut til å belaste desperate mennesker med skyhøye honorar, og lokker dem med gull og grønne skoger.

Det er i dag fritt frem for å kalle seg gjeldsrådgiver. Dessverre er det så langt ingen autorisasjonsordning for slike firmaer, noe som kunne bli inndratt dersom overtrampene ble for store.

Vi kan bare gjenta det vi har skrevet mange ganger tidligere: Styr unna disse «rådgiverne»!

Bengt Scheldt

 

GOA følger Vær varsom-plakaten 4.14. «Slettgjelden» er invitert til å komme med en samtidig imøtegåelse, av rimelig omfang. 

Att: daglig leder

Jeg representerer Slettgjelden.no.

På nettsiden hos dere er det lagt ut artikkel om min klient som åpenbart er uriktig og krenkende. Formålet synes å være å henge ut firmaet som useriøst og som advarsel til andre. Det gjøres ved bruk av hermetegn og uriktige / ufullstendige opplysninger. Det er ikke tale om en kunde, men et tilbud, og tilbudet omfatter langt mer enn den enkle beskrivelsen "bistand til gjeldsordning". Ei heller framkommer hvilke opplysninger om forbehold og ikke-garanti som ble opplyst fra klient til interessenten. Det er svært tydelig at dere har et narrativ og ikke er interessert i fullstendige opplysninger eller balansert framstilling. Det kommer fram av epost fra dere til klient datert 26.04.2022.

Alle som bistår med gjeldsarbeid vet at det kan være tids- og ressurskrevende. Salær på kr 45 000,- inkl mva kan definitivt være forsvarlig og rimelig alt avhengig av omfang, kompleksitet, behov for oppfølging mv. Det er forhold som artikkelen hopper over og skaper da det inntrykk at klient tar nevnte salær for bare å "fylle ut noen skjemaer".

Slettgjelden er drevet sin virksomhet i flere år og kan dokumentere gode resultat i svært mange saker. 

Vi krever sletting av artikkelen.

Advokat Vidar Sinding

                                                                       

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

  • Flytte under utlegtrekk (1 Svar)
  • Jeg leier nå en bolig som skal rives . Det betyr jeg mår flytte og jeg har noen spørsmål .Har jeg rett på noe penger til flyttebyrå Ved og stoppe utleggtrek . Har det noe og si jeg har samboer begge er uføre og ingen famillie som kan hjelpe til. Lurer på hva jeg har rett på
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar
  • Arv (3 Svar)
  • Hei Du kan gi avkall på arv. Dersom du er livsarving (det er feks . din mor eller far som du arver), kan ikke du bestemme hvem som skal motta arven du gir avkall på. Arven skal fordeles som om du er død. Det vil si at dersom du har barn, er det barna dine som mottar arven. Dersom den du arver...
  • i Temaer / Arv
  • ARV (2 Svar)
  • Normalt skal ikke namsmannen kunne gjøre noe med hennes arv. (Dersom hun ikke har gjeld.)
  • i Temaer / Arv
  • Trekk (2 Svar)
  • For det første: Har namsmannen nektet for at denne utgiften kan hensyntas? Eller spør du i forkant? Det er mye som tyder på at namsmannen vil hevde at dette ikke er en nødvendig utgift, dersom skyldner har lønnstrekk eller gjeldsordning. Imidlertid blir slike saker behandlet noe ulikt hos de...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

 • Pilestredet 17
  0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

 • +47 22 20 19 99
 • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
 • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter