Gjeldsoffer-Alliansen kan hjelpe deg

Bengt Scheldt

 All vår bistand er gratis for medlemmer!

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en frivillig organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre med gjeldsproblemer. GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer fra hele landet. Leder er Bengt Scheldt. 

 Mange mennesker kvier seg for å fortelle om sine gjeldsproblemer til familien. Vi er vant til å høre om disse problemene, og vi har taushetsplikt.

Vi har etter 29 år opparbeidet god kompetanse på gjeldsrådgivning, og kan raskt gi noen gode råd. Vi bistår også våre medlemmer med forarbeidene til å søke gjeldsordning. Når alle dokumenter er samlet, tar det bare noen dager før en søknad om gjeldsordning blir sendt til namsmannen. 

 Dette i motsetning til en del av de private "gjeldsrådgivere" som opererer på markedet. De har flotte websider og lover det meste. Et gjennomgående trekk er imidlertid at de fleste websidene er kjemisk renset for navn på innehaverne! Disse "rådgiverne" er mest interessert i å inngå avtaler om et fast månedshonorar, og så lar de forhandlingene trekke ut i tid, ofte svært lang tid. Vi har fått meldinger om honorar på kr. 4- 5 000 pr. måned, og "forhandlinger" som tar flere år.

Les mer …

GOA setter søkelys på utlånerne

Bengt Scheldt

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en frivillig organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre med gjeldsproblemer. GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer fra hele landet. Leder er Bengt Scheldt. 

Markedet for pengutlånere "bobler" om dagen. I tillegg til bankene, dukker det opp flere og flere utlånsselskaper som fallbyr sine tjenester til mennesker med betalingsproblemer. GOA får mange henvendelser om disse selskapene, og har begynt å se nærmere på denne "pushingen".

De fleste utlånere annonserer med at skal "hjelpe" mennesker med gjeldsproblemer. Sannheten er vel heller at de søker etter desperate mennesker, som er villige til å gripe det minste halmstrå for å redde sin bolig.

GOA mener at det første firmaet som rettet sin oppmerksomhet mot denne gruppen var Bank2. ??

Noen firmaer sikter seg inn på mennesker som kan stille sikkerhet, men som har betalingsanmerkninger. Disse menneskene får normalt ikke lån i en vanlig bank.

Her har vi har fått meldinger om skyhøye honorar for å behandle saken, i tillegg høye renter, for å melke kundene så mye som

Les mer …

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter