Bergen: Mekka for useriøse "gjeldsrådgivere"!

Av en ukjent årsak er byen mellom de syv fjell blitt stedet som huser flest useriøse ”gjeldsrådgivere”. Her finner vi et bredt spekter av firmaer for dem som ønsker å bli lurt for sine siste slanter.

Siste tilskudd til floraen er Zapp Finans AS, tidligere Bjørgvin Finans AS. NRK satte 16. mai 2011 søkelyset på Zapp Finans AS. En av firmaets kunder hevdet å ha blitt fralurt en bil og en båt av styremedlem Frank Kåre Gjelsvik. NRK forsøkte å intervjue Gjelsvik om dette, men møtte bare en stengt kontordør. 
Et av Gjelsviks firmaer er Bauer AS, som har lurt flere studenter på depositumet deres.

Les mer …

Lindorffs tilsvar

Samtidig med at Gjeldsoffer-Alliansen la ut artikkelen: Lindorff drev ung mann i døden, sendte vi en melding til Lindorff der vi spurte om det fremkom noen uriktige eller usanne opplysninger i vår artikkel.

Her kommer Lindorffs svar: Vi beklager at det har skjedd en rutinesvikt rundt manglende arbeidskontrakt og taushetspliktserklaring i denne saken. Arbeidsforholdet til den aktuelle utrederen ble avsluttet da vi ble kjent med utreders brudd på taushetsplikten og vi tar avstand fra hans opptreden. Vi vil likevel understreke at politiet to ganger har  konkludert med at det ikke er noen sammenheng mellom de aktuelle forholdene.
 
Vi bruker utredere i de tilfeller der vi ikke lykkes med å komme i kontakt med den som skylder penger gjennom telefon og brev. Det blir opplyst i brevene vi sender ut at vi vil bruke utreder. Kontakten mellom Lindorffs utredere og den som skylder penger er basert på dialog og frivillighet. Dersom den som skylder penger ikke ønsker kontakt eller dialog skal våre utredere umiddelbart trekke seg tilbake og den videre håndteringen av saken

Les mer …

Lindorff drev ung mann i døden

Mye har i årenes løp kommet frem om inkassobyrået Lindorffs terrorisering av gjeldsofre, men dagens historie slår alt!  Saken vi skal fortelle om skjedde i januar 2009, men det er først nå at moren, som mistet sitt eneste barn, ser seg i stand til å fortelle hva som har skjedd. 

En ung mann, bosatt i Nord-Norge, hadde tatt opp lån for å kjøpe seg en bil og etter hvert en snøscooter. Han var i arbeid, men økonomisk styring var ikke hans sterkeste side. Da noen avdrag på lånene uteble, overlot banken saken til Lindorff, som satte i gang sin ”oppsøker”. (”Oppsøker” er en tittel Lindorff bruker på denne kategorien ansatte.) Vedkommende ”oppsøker” var svært pågående og ringte den unge mannen gjentatte ganger. Unggutten hadde imidlertid bare sin lønn og kunne ikke betale alt som ble forlangt.

”Oppsøkeren” begynte etter dette å komme til huset hvor unggutten bodde sammen med sin mor, han parkerte flere ganger i husets oppkjørsel om kvelden med billysene rettet inn i stuen. Ved et tilfelle oppdaget moren en morgen at det var fotspor i snøen bak huset. Noen hadde altså om natten gått rundt huset. Moren har i ettertid fått stor angst etter denne krenkelsen av privatlivets fred. Når det er mørkt, må baksiden av huset sjekkes, står han

Les mer …

Om oss

Bengt ScheldtGjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt. 

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 400 medlemmer. 

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det: 

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsofre, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt. 

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.

Les mer …

Bløffmakere

Alias:  Gjeldsrådgivning.org;    Namsfogden.net;    Namsmannen.com

Hvem som skjuler seg bak disse titlene har vi ingen formening om. Det fremkommer ingen navn på websiden deres. Sannsynligvis er det en eller flere private "gjeldsrådgivere" som står bak dette utspillet. GOA startet i 2005 en kampanje mot useriøse private gjeldsrådgivere, og la ut en svarteliste på vår webside. Vi fremstår med fullt navn, både på organisasjonen og på leder, vi er registrert i Brønnøysundregisteret mm.

Naturligvis var vi forberedt på motbør fra deler av bransjen, noe annet ville vært merkelig i et demokrati. Vi blir imidlertid skuffet over hvor lite profesjonelt preg dette aktuelle utspillet har. En ting er at de ikke er i stand til å skrive navnet vårt riktig, men det er en bagatell. Langt mer alvorlig er det at de fremsetter påstander som er direkte løgn. Disse menneskene går tydeligvis langt for å fremme sine interesser.

Under tittelen: Veldig ofte kan det lønne seg å velge en privat gjeldsrådgiver fremkommer nemlig den friske påstanden: Beklageligvis viser det seg for ofte at de offentlige gjeldsrådgiverne er veldig ensporet i forhold til gjeldsordningsloven og fremmer kun forslag som tilsvarer det en offentlig tvungen gjeldsordning ville medført for skyldner. De fremmer typisk forslag om 5 års gjeldsordning der det sjeldent

Les mer …

Gjeld under soning

 

«Gjeld under soning» er en film som ble laget av Juss-Buss og JURK for å hjelpe innsatte med gjeldsproblemer. Selv om filmen først og fremst er laget for å hjelpe de som sitter eller har sittet i fengsel, belyser den mange problemstillinger som også gjelder for dem som ikke er eller har vært innsatte. Filmen kan derfor også være nyttig for alle som sliter med gjeldsproblemer, eller andre som har behov for å lære seg om håndtering av gjeld.

Les mer, og se filmen her

NAV åpner økonomirådstelefon 800 45 353

Mandag 26. oktober åpnet NAV en landsdekkende telefontjeneste for økonomisk rådgivning. Telefontjenesten skal bidra til at økonomisk rådgivning blir lettere tilgjengelig for personer som har økonomiske problemer og gjeldsbyrder. Tjenesten skal bidra til at den enkelte kommer raskt i gang med å løse sine betalingsproblemer ved å gi informasjon og enkel veiledning. Den skal imidlertid ikke bedrive saksbehandling eller oppfølging. De som har behov for mer hjelp, vil bli henvist videre til rette instans.

Telefonnummeret er 800 45 353, og er gratis for de som ringer fra fasttelefon. De som bruker mobiltelefon eller kontantkort får tilbud om at rådgiverne ringer dem tilbake. Innringer kan selvsagt være anonym.

GOA ønsker tiltaket fra NAV velkommen, og håper samtidig at dette kan og bør bli en motvekt mot de private "Gjeldsrådgiverne". For slike "tjenester" har vi dokumentasjon på at mennesker er forsøkt avkrevd honorar på opptil kr. 125.000.

Anbefaling av gjeldsrådgivere?

 Advarsel mot "rådgiverne", er et av de mest besøkte menyvalg på vår webside. Det er bra, vi ønsker å advare mennesker i stor nød, mot å bli lurt for sine siste kroner. Imidlertid får GOA mange henvendelser, som går på: «Dere advarer mot en del aktører, men det ville være mer nyttig for oss med en liste over rådgivere dere anbefaler.»

Her må vi bare beklage, noen slik liste kommer vi ikke til å legge ut.
GOA ønsker ikke å bli utsatt for kritikk for å ha anbefalt rådgivere, som i etterkant viser seg ikke å holde mål!

Vi vil imidlertid presisere at det ikke noe kvalitetsstempel at en rådgiver ikke er med på listen. GOA får mange klager på firmaer, men vi er nøye med at de opplysninger vi legger ut, er godt dokumentert. I 2008 hadde vi en injuriesak mot oss, og

Les mer …

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter