Anbefaling av gjeldsrådgivere?

 Advarsel mot "rådgiverne", er et av de mest besøkte menyvalg på vår webside. Det er bra, vi ønsker å advare mennesker i stor nød, mot å bli lurt for sine siste kroner. Imidlertid får GOA mange henvendelser, som går på: «Dere advarer mot en del aktører, men det ville være mer nyttig for oss med en liste over rådgivere dere anbefaler.»

Her må vi bare beklage, noen slik liste kommer vi ikke til å legge ut.
GOA ønsker ikke å bli utsatt for kritikk for å ha anbefalt rådgivere, som i etterkant viser seg ikke å holde mål!

Vi vil imidlertid presisere at det ikke noe kvalitetsstempel at en rådgiver ikke er med på listen. GOA får mange klager på firmaer, men vi er nøye med at de opplysninger vi legger ut, er godt dokumentert. I 2008 hadde vi en injuriesak mot oss, og

Les mer …

Inkassobransjen forteller eventyr

Inkassoeventyr: De fattigste av de fattige vil få det verre!
Regjeringen sendte 4. september ut en pressemelding om at inkassosalærene ville bli satt vesentlig ned. Som ventet foranlediget denne meldingen en hektisk virksomhet fra inkassobransjens side. En av de første artiklene kom fra
Liberaleren.no, og kan trygt kalles et bestillingsverk, og i tillegg en eventyrfortelling. Artikkelens overskrift er nemlig:
De fattigste av de fattige vil få det verre!
GOA etterlyser en klar formulering av hvorfor forskriftsendringen skulle medføre at de fattige får det verre.

Artikkelforfatteren sparer ikke på kruttet: Inkassobyråene blir fremstilt som økonomiske rådgivere!
Allerede her vil en del tusener gjeldstyngede mennesker protestere kraftig. Trusselbrev, telefoner til alle døgnets tider, trakasseringen fra inkassobransjen har vel ikke akkurat preg av rådgivning. Det eneste råd man får er: Betal oss, ellers ...

GOA har gjennom 18 år mottatt meldinger fra desperate mennesker, som klart forteller om hverdagen for gjeldsofre. Åraken til at inkassobyråene kontakter dem, er å true dem til å betale, eller presse dem til å inngå avtaler om betaling. Inkassobyråene hopper elegant bukk over det faktum at dersom et annet krav blir sendt til namsmannen, har denne ikke lovhjemmel for å ta hensyn til inngåtte avtaler. Når så namsmannen nedlegger lønnstrekk, og skyldner blir ute av stand til å videreføre den frivillige

Les mer …

Arv kan beskyttes mot kreditorer

Hvorfor har vi skrevet denne artikkelen?

Fordi vi i Gjeldsoffer-Alliansen gjennom 23 år har sett utallige tilfeller der arbeidsledige, fortvilte mennesker har forsøkt å redde sine hjem ved å komme frem til ordninger med bankene. Svarene har vært nei, nei, nei. De arrogante bankene har nærmest ledd av dem. Den samme holdning har inkassobyråene utvist.

Vi har sett nok av hjem som har gått på tvangssalg.
Vi har sett nok av barn som har måtte flytte fra nærmiljøet, fra sin skole og sine venner.
Vi har sett nok av gamle foreldre som har mistet hus og hjem etter å ha skrevet under som kausjonister for sine barn, som etterpå ble

Les mer …

Generelt om inkassobyråer

Du har rettigheter i kontakt med inkassobyråer

1. Dersom du ikke klarer å holde de betalingsavtaler du har inngått, må du orientere kreditorene om årsaken til betalingsproblemene. Denne første henvendelsen bør du gjøre skriftlig, ikke ring. (Det er viktig med dokumentasjon på hva som er gjort.) Dersom du er blitt arbeidsledig, er dette en relevant forklaring på betalingsproblemer. Du kan gjerne legge ved kopi av oppsigelsen eller av første utbetaling av dagpenger. (Du bør imidlertid ikke forvente at inkassobyråene tar særlig hensyn til årsaken til dine betalingsproblemer.)

2. Inkassobyråer er ingen rettslig instans. De kan ikke hente gjenstander i ditt hjem eller trekke deg i lønn. Det er bare namsmannen som kan nedlegge lønnstrekk.

3. Du har ingen plikt til å snakke med inkassobyråer som måtte ringe deg eller komme hjem til deg. Du kan regne med å bli oppringt av stadig nye mennesker fra samme firma. Disse oppringerne er sjelden saksbehandlere, så du behøver ikke bruke for mye energi til å forklare din situasjon. Henvis til din

Les mer …

Lønnstrekk til utlandet går via namsfogden i Oslo

Når det gjelder utleggsforretninger (lønnstrekk) mot nordmenn bosatt i utlandet, og der inntekten kommer fra Norge, har myndighetene valgt å sentralisere dette til namsfogden i Oslo. Det har altså ingen betydning hvor skyldner bodde i Norge før vedkommende flyttet ut.

Det som blir avsatt til livsopphold og boutgifter, vil variere med hvilket land skyldner bor i. Namsfogden innhenter nemlig opplysninger om levekostnader og boutgifter i de forskjellige land fra en finansorganisasjon i Sveits, med navn UBS. Rapporten kalles: «En sammenligning av kjøpekraft jorden rundt.» Du finner rapporten her: Les mer 
GOA har tatt ut tall for livsopphold fra noen aktuelle land hvor det bor en del nordmenn. Boutgifter kommer i tillegg. 

Les mer …

Valutaproblemer

Nordmenn som bor i utlandet og som får sin inntekt fra Norge i form av trygd, har sikkert oppdaget at valutakursene kan svinge. Spesielt slo dette ut på nyåret 2009 da finanskrisen raste på det verste. Euroen steg 25 % på to måneder (eller mer korrekt: Kronen sank 25 % på to måneder!) En del av våre medlemmer i Spania opplevde da at det de fikk utbetalt i euro, ikke var nok til mat og husleie.

Namsfogden i Oslo opplyser at de ikke endrer lønnstrekk på eget initiativ, selv om kursene endres dramatisk. Skyldner må selv fremme en klage. Klagen må være skriftlig, og underskrevet. Klager fremsatt på faks eller mail vil ikke bli behandlet. Husk dokumentasjon!

Det banker på din dør. Det kan være Lindorff!

Det kan være inkassobyrået Lindorff som kommer på uanmeldt besøk!

I Norge er det ikke tillatt for et inkassobyrå å komme på uanmeldt besøk. Det har Inkassoklagenemnda slått fast. Likevel kunne media 27.11.2008 fortelle at Lindorff hadde gjennomført et raid i Alicante-området i Spania. De hadde med seg en liste på 56 skyldnere, og klarte å få tak på 20 av dem. 15 av dem inngikk betalingsavtaler på stedet.

Unorsk praksis
Denne uanmeldte oppsøkende virksomheten er uvanlig. Den strider nemlig mot det som ansees som "god inkassoskikk" her i Norge. I et vedtak i 2004 slo Inkassoklagenemnda fast at hjemmebesøk skal varsles på forhånd, men i Spania valgte Lindorff å se bort fra dette. Ifølge kommunikasjonsdirektør Arve Paulsen har de lagt til grunn regelverket i Spania. GOA reagerte kraftig på denne praksisen. - De legger igjen etikken hjemme og finner smutthull der de kan finne det, uttalte GOAs leder til media

Les mer …

Nordmenn i utlandet

GOA har i mange år hatt medlemmer som har bosatt seg i utlandet, og antallet er økende. Årsaken til flyttingen er flere, men de fleste som kontakter oss oppgir helsemessige gevinster som hovedgrunn. Medlemmer i GOA har som regel gjeldsproblemer, og inkassobransjen har naturligvis sin lettvinte forklaring til at disse menneskene har forlatt Norge: «De flykter fra gjelden sin!»
Faktum er vel at de fleste (spesielt revmatikere) har flyktet fra den norske vinteren.

Vi vil derfor belyse noen temaer som bør interessere nordmenn i utlandet, og som får sin inntekt fra Norge.

Nordmenn i utlandet kan fra 1. oktober 2017 søke om gjeldsforhandling, se artikkel på websiden

Generelt om inkassobyråer Les mer

Alle lønnstrekk til utlandet går via namsfogden i Oslo Les mer

Valutaproblemer Les mer

Det banker på din dør! Det kan være Lindorff! Les mer

Kildeskatt
er et tema som opptar mange nordmenn bosatt i utlandet. GOA kommer sannsynligvis ikke til å engasjere seg i dette, derimot er det en del andre som er i ferd med å foreta seg noe. Vi kommer tilbake med opplysninger om dette når ting er på plass.
I mellomtiden legger vi ut noen linker.

Finansdepartementet - Spørsmål og svar Les mer

Spaniaposten Les mer

Artikkel i Aftenposten 3. januar 2010  Les mer

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter