Lindorffs bravader

Lindorff!

Bare navnet får det til å gå kaldt nedover ryggen på mennesker med gjeldsproblemer. Spesielt de mennesker som kommer til å bli arbeidsledige, bør med bekymring se frem til sitt møte med dette firmaet.

En gjennomgående tendens i de mange klagesaker mot Lindorff, er den arroganse som blir utvist overfor forbrukere ved klager på omtvistede krav. Vanlige mennesker ringer og skriver, men de får som regel ikke svar. Først når Forbrukerrådet, Forbrukerombudet eller media blir koblet inn, begynner det å skje noe. Da dukker kommunikasjonsdirektøren opp med sine beklagelser.

Les mer …

FrP foreslår lettelser for mennesker med gjeldsproblemer

GOA er svært fornøyd med FrPs forslag!

FrP har i Stortinget fremmet et knippe forslag, som vil gjøre situasjonen lettere for mennesker med gjeldsproblemer. Bl. a. vil de belyse ligningsmyndighetenes autoritære adgang til skjønnsligning og skatteoppkreving.

FrP foreslår:
- å slå sammen de ulike trekkinstanser i gjeldsforhold til én trekkinstans
- å opprette én veiledende felles sats for livsopphold
- å utrede hvordan markedet for inkassovirksomhet virker i Norge i forhold til i andre land, samt reduksjon av inkassosalærene
- et system for inkassogebyrer liknende det man har i Sverige, der kreditorene betaler en andel av inkassogebyret
- å endre forskriften for fastsettelse av inkassogebyrer slik at gebyret ikke øker med det utestående beløpets størrelse

Les mer …

Kredittilsynet aksjonerte mot Intrum Justitia AS

Kredittilsynet tilbakekalte i november 2007 Intrum Justitias bevilling til å drive inkassovirksomhet. Selskapet klaget til Justisdepartementet, som i juni 2008 tok klagen til følge.

Saksbehandlingen avdekket hvor svakt forbrukerne står overfor inkassobransjen. Les mer

30.11.07 Les mer i Dagbladet

30.11.07 Dette var på tide, sier Gjeldsoffer-Alliansen. Les mer

30.11.07 Det er ikke første gang Intrum Justitia er i hardt vær. De har tidligere sendt ut flere tusen krav på angivelige sextelefoner. Les mer

30.11.07 Intrum sendte ut feil inkassokrav verdt 1,5 millioner. Les mer

30.11.07 Inkassotoppene tjener grovt. Les mer

Les mer …

Gjeldsforhandling, Oslo

En nykommer i markedet. Firmaet har en fin webside, med mange fagre løfter. På websiden oppgis bare en postboksadresse. Brønnøysundregisteret forteller imidlertid at det korrekte navnet er Gjeldsforhandling Limited, og er et norskregistrert utenlandsk foretak. Adressen oppgis til Bygdøy Allè 5. GOA tok en tur opp til denne adressen, men kunne ikke finne noe firma ved navn Gjeldsforhandling.


Tillitvekkende?

Søkelys på inkassobransjen

GOA vil fremover sette søkelyset på inkassobransjen. Denne bransjen har i mange år vært en pest og plage for mennesker som av forskjellige årsaker ikke har vært i stand til å betale sine regninger i tide. Med terrorlignende metoder har de plaget disse menneskene, og i mange tilfeller har dette medført at uvesentlige krav har blitt betalt i stedet for husleie og strøm. Resultatet har blitt utkastelse eller stengning av strøm.

Hirudo medicinalis (Blodigle)

I disse dager sitter inkassobransjen og gnir seg i hendene, i påvente av de mange som kommer til å bli arbeidsledige i tiden fremover.

Her kan det bli mange nye melkekuer for bransjen, når de arbeidsledige får problemer med å betjene lånene sine.

Denne bransjen har litt for lenge fått anledning til å operere i utkanten av sollyset. GOA vil fremover gjøre myndighetene oppmerksom på hva som foregår. Vi vil også gjøre myndigheter og publikum oppmerksom på den mangelfulle lovgivningen på dette feltet.

Myndighetenes puslete reaksjon i 2008 på Intrum Justitias grove overtramp, avdekket nemlig at forbrukere i Norge har et svært dårlig vern mot tvilsomme inkassobyråer. Les mer

Gjeldsofre må stå sammen mot denne bransjen! Blir du utsatt for trakassering, kontakt GOA!

Gjeldskrisetelefonen kan hjelpe deg

Gjeldskrisetelefonen kan hjelpe deg

Har du alvorlige gjeldsproblemer? Trenger du noen å snakke med?
Da kan Gjeldskrisetelefonen hjelpe deg.

Tlf. 22 20 19 99

Dette er en gratis støttetelefon for deg med alvorlige gjeldsproblemer. På denne støttetelefonen kan du, gjerne anonymt, snakke med noen som har erfaring med slike problemer. Våre medarbeidere vet mye om de personlige problemene som ofte følger med når gjelda tar overhånd. Vi kjenner også dine rettigheter og kan mye om løsningene som alltid finnes der.

Våre medarbeidere kan i mange tilfeller gi informasjon som bidrar til selvhjelp. I tillegg har de god oversikt over det offentlige hjelpetilbudet, og kan evt. henvise deg videre til kommunale gjeldsrådgivere eller namsmenn som arbeider med gjeldsordninger.

Les mer …

Kredittsjekk deg selv! (Gratis)

Kredittopplysningsbyråene (Dette er ikke inkassobyråer!) avgjør om du er kredittverdig eller ikke. Du har imidlertid rett til få opplyst hva som er registrert på deg. Disse opplysningene kan du innhente gratis, se nedenfor. Imidlertid har vi observert at enkelte "Gjeldsrådgivere" tar betalt for å fremskaffe disse opplysningene. Dette er ren svindel!

Det er to byråer som kan fremskaffe disse opplysningene. Du bør kontakte dem begge, de kan ha litt forskjellig informasjon. Du må legitimere deg elektronisk f. eks med bankID. Dersom du  kommer til et felt som krever betaling, har du trykket feil.

Gå da tilbake, og forsøk på nytt. Tjenesten skal være gratis!

OBS: På den utskriften du vil få, kan det være oppført gjeldsposter som allerede er betalt. De er da merket med: Status lukket. Vi har imidlertid fått opplyst fra byråene at denne meldingen er det bare du som ser! Banker og andre som sjekker deg, vil ikke se dette.

 

Bisnode | Experian

 

1. juli 2019 ble gjeldsregistrene åpnet, og du kan gratis sjekke hva de har registrert på deg!

Norsk Gjeldsinformasjon AS | Experian gjeldsregister AS | Gjeldsregisteret AS

 

Hvorfor bli medlem i GOA?

Som GOA-medlem støtter du:

Kampen mot høye inkasso- og rettsgebyrer.

Arbeidet for å forbedre aktuelle lover og forskrifter.

Organisasjonens viktige informasjonsvirksomhet.

Det holdningsskapende arbeidet.

Hvordan melder jeg meg inn?
Du kan melde deg inn her. Kontingenten er 300 kroner per år. Betal gjerne med det samme. Vi sender ikke giro til nye medlemmer med internett. Derfor må du benytte alternativene nedenfor.

Les mer …

Søkelys på private "gjeldsrådgivere"

"Gjeldsrådgivere"!

GOA får nesten daglig meldinger om mennesker som er blitt lurt av disse firmaene. Vi har derfor lagt ut en liste over firmaer du bør styre unna. Listen vil bli utvidet etter hvert.

Det er nødvendigvis ikke noe kvalitetsstempel at en rådgiver ikke er med på listen. GOA får mange klager på firmaer, men vi er nøye med at de opplysninger vi legger ut, er dokumentert. Vi har flere andre firmaer i kikkerten, men vi venter på dokumentasjon. Følg med på siden vår!

Det er i dag ingen formelle krav til å kunne kalle seg gjeldsrådgiver!

Ingen autorisasjon!
Ingen krav til vandel!
Ingen offentlige tilsynsorgan eller klageinstans!

Når noen lover deg "gull og grønne skoger" mot et forskuddshonorar på kr. 10.000 - 15.000, bør varselklokkene ringe. Mennesker med økonomiske problemer bør ikke bite på disse løfterike annonsene.

 "Gjeldsrådgiverne" har naturligvis sine svar på vår kritikk. Det går på at vi ikke forteller om dårlige kommunale rådgivere.

GOA er fullstendig klar over at det også finnes dårlige offentlige rådgivere, men det er en viktig forskjell:

Offentlige rådgivere, gode eller dårlige, svindler ingen for deres siste slanter!

De fleste som har for høy gjeld i forhold til inntekter, har behov for rådgivning og hjelp for å finne en løsning på de økonomiske problemene. Hvis du har store gjeldsproblemer, er vårt råd til deg at du først og fremst bør ta kontakt med kommunens økonomiske rådgiver. Mange har også nytte av et medlemskap i GOA når slike problemer oppstår.

GOA kartlegger private gjeldsrådgivere!

Kjenner du til, eller har du erfaringer med bruk av slike private gjeldsrådgivere?

Du kan hjelpe mange andre ved å tipse oss. 

Vi garanterer deg full anonymitet, og du kan kontakte oss uavhengig av om du er medlem eller ikke. Klikk på konvolutten nedenfor for å sende en melding til oss.

Tips GOA om private gjeldsrådgivere

Kraftig advarsel mot «gjeldsrådgivere» som opererer med langsiktige avtaler! Les mer

Forbrukerombudet stiller krav til gjeldsrådgivere! Les mer

Noen gode råd

 

Les om private "gjeldsrådgivere"

Mennesker som kommer opp i gjeldsproblemer trenger ofte råd og veiledning. Dersom du får slike problemer, er vårt råd at du først ringer NAVs rådgivningstjeneste, 800GJELD, (800 45 353). Denne tjenesten er gratis, og har blitt meget godt mottatt av brukerne. De kan gi en del råd, men de påtar seg ikke saksbehandling. De som trenger mer enn bare noen gode råd, bør henvende seg til det lokale NAV-kontor.

Her kan det imidlertid være ventetid, og det medfører at en del desperate mennesker begir seg ut på galeien med de såkalte private "gjeldsrådgiverne".

Da bør du være klar over at du begir deg ut på prærien, vest for loven!

Det er i dag ingen formelle krav til å kunne kalle seg gjeldsrådgiver!

Ingen krav til autorisasjon!
Ingen krav til vandel!
Ingen offentlige tilsynsorgan eller klageinstans!

Når noen lover deg "gull og grønne skoger" mot et forskuddshonorar på kr. 10.000 - 15.000, bør varselklokkene ringe. Mennesker med økonomiske problemer bør ikke bite på disse løfterike annonsene.

Les mer …

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter