Intrum Justitia mistet inkassobevillingen

 

På tide at noe skjer, sier GOA

Kredittilsynet tilbakekalte 28. november 2007 Intrum Justitias bevilling til å drive inkassovirksomhet. Selskapet har krevd for høye inkassosalær i 3.600 saker.
- Det er sannelig på tide at Kredittilsynet våkner opp av sin Tornerosesøvn, og gjør noe med denne bransjen, sier Gjeldsoffer-Alliansen
. Les mer

Forbrukerrådet krever deling av inkassokostnadene

Inkassobransjen forsøkte å bløffe myndighetene!

Forbrukerrådet mener at de høye inkassokostnadene i Norge ikke kan forsvares, og tar nå til orde for en løsning hvor kostnadene deles mellom den som skylder penger og kreditor. De vil nå ta kontakt med Justisdepartementet for å fremme forslag om å endre inkassoreglene i Norge.

Inkassobransjen i Norge har tidligere skrytt av god løsningsgrad som begrunnelse for de høye inkassosalærene. Dette viser seg å ikke holde stikk, forteller en undersøkelse som SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) har gjennomført. Inkassobransjen har altså forsøkt å bløffe myndighetene! Les mer

Humor i alvoret

Gjeldsofres hverdag er vanligvis preget av mye alvor, det samme gjelder for oss på GOAs kontor. Men selv her opplever man, eller hører om morsomme episoder, og de vil vi gjerne dele med dere. Er det noen som har noen gode historier i samme gate, hører vi gjerne fra dere.

Frysing av renter
Et gjeldsoffer hadde hørt at det var noe som kalles frysing av renter. Dette skulle visstnok være fine saker for dem som hadde mye gjeld, og dette ville han prøve. Hvorpå en bunt inkassovarsler ble behørig lagt i fryseboksen ...

Les mer …

Finansministeren holdt ord!

Rettsgebyret ved lønnstrekk blir mer enn halvert!

Da har statsbudsjettet kommet, og GOA var svært spente på om Kristin Halvorsen holdt ord med hensyn til nedsettelse av rettsgebyret ved lønnstrekk. Det har hun virkelig gjort! Dette gebyret, som av mange er blitt kalt skatt på fattigdom, vil nå bli vesentlig redusert.

Norge har i mange år hatt nordisk rekord i gebyr til staten ved lønnstrekk. Etter at Justisminister Odd Einar Dørum 1. januar 2005 hevet gebyret med 34,3 % til kr. 4.042, ble rekorden krystallklar for hele verden.

Les mer …

Rettskjennelse om livsoppholdssatser

Den 26.08.2005 avsa Hålogaland lagmannsrett en kjennelse vedrørende livsoppholdssatser.

Saken gjaldt skatteoppkreverens vedtak om påleggstrekk i skyldnerens uførepensjon. I den skjønnsmessige vurderingen av hva som med rimelighet trengtes til skyldnerens underhold, tok lagmannsretten utgangspunkt i de livsoppholdssatsene som benyttes i gjeldsordningssaker.

Kemneren påkjærte kjennelsen til Høyesteretts kjæremålsutvalg, men der ble den forkastet/ikke behandlet.

Les mer …

Finansfobi - den skjulte folkesykdommen

den skjulte folkesykdommen

Kunnskapene om fenomenet finansfobi, som trolig rammer opp mot 20 prosent av befolkningen, er svært dårlige i Norge.

Dr. Brendan Burchell og hans stab ved University of Cambridge har forsket på fenomenet i England. GOA mener at forskernes funn er direkte overførbare til Norge. Vi har derfor, med forfatterens tillatelse, valgt å oversette rapporten til norsk. Rapporten forteller detaljert om fenomenet finansfobi.

 

Last ned: Rapport

Les mer: Räkningar ren skräck för 500 000 svenskar (Aftonbladet 28.01.03)

Gjeldspolitisk manifest

GOAs formål er å hjelpe gjeldsofre, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover, forskrifter og andre bestemmelser. I den forbindelse har organisasjonen utarbeidet et gjeldspolitisk manifest, hvor det pekes på en rekke tiltak som bør gjennomføres. Felles for alle forslag er at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og de fleste vil ikke medføre noen belastning på de offentlige budsjettene.

Forslagene er også et innlegg i den pågående fattigdoms-debatten. Her vil vi fokusere på den forslitte frase: «Det er bedre å forebygge, enn å reparere.» Samfunnets søkelys bør rettes mot de private aktører som med vitende og vilje, planlagt og hensynsløst, gjør mennesker til gjeldsslaver.

Les mer …

Raser mot dyre lån

Kredittinstitusjonene utnytter mennesker som allerede har problemer med økonomien.
Det sier leder Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen i en kommentar til at finansminister Kristin Halvorsen (SV) vil bruke loven for å hindre at folk blir lokket til å ta opp dyre forbrukslån.
- Jeg blir provosert. Det er altfor mange eksempler på at aggressive kreditinstitusjoner presser og frister folk til dyre forbrukslån. De lurer folk opp i stry. Selv får jeg to slike tilbud i posten hver uke, sier Halvorsen.

Les mer …

Finansdepartementet bør kreve innsyn i misligholdte lån

- Finansdepartementet bør kreve å få opplyst om antallet mislighold pr. utlåner. Den prosentsats som derved fremkommer, vil sikkert bli svært interessant. Det skriver leder i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) , Bengt Scheldt, i et brev til finansminister Kristin Halvorsen.

Brevet er en reaksjon på Halvorsens kommentarer til Dagsrevyen onsdag kveld etter at Norges Bank satte opp styringsrenta tidligere på dagen.

Les mer …

GOA tar et kraftig oppgjør med justisministeren

Åpent brev til justisminister Odd Einar Dørum
 
Eier du ikke skam, Odd Einar Dørum?

Før valget i 1997 fremsto du som gjeldsofrenes venn og støttespiller. Mange fine artikler om gjeldkrisen, signert Dørum, fant veien til media. Du var i sin tid gjest på Gjeldsoffer-Alliansens landsmøte, og holdt et fengende innlegg. Ditt mål var å komme inn på Stortinget, og du brukte gjeldsofrene som springbrett. Det var de brukbare til.

Les mer …

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter