Jun 01, 2023
  Logg inn

Hvorfor bli medlem i GOA?

Som GOA-medlem støtter du:

Kampen mot høye inkasso- og rettsgebyrer.

Arbeidet for å forbedre aktuelle lover og forskrifter.

Organisasjonens viktige informasjonsvirksomhet.

Det holdningsskapende arbeidet.

Hvordan melder jeg meg inn?
Du kan melde deg inn her. Kontingenten er 300 kroner per år. Betal gjerne med det samme. Vi sender ikke giro til nye medlemmer med internett. Derfor må du benytte alternativene nedenfor.

Alternativ 1: Mange mennesker ønsker rask tilgang til vår webside. Etter mange oppfordringer har vi derfor etablert en ordning der du kan betale kontingenten med betalingskort. Gjennom flere års drift, konstaterer vi at svært mange melder seg inn i helgene, eller på natten. Tilbudet er tydeligvis populært!

Om ett minutt kan du være GOA-medlem! Registrer deg: Klikk her

Bakdelen med dette alternativet, er at det blir litt dyrere, vi kommer ikke utenom gebyrer til PayPal. Du vil derfor bli belastet med kr. 315.

Alternativ 2: Du kan også velge å betale kontingenten med det samme via nettbank, men da vil registrering av innbetalingen din ta noen dager. Kontoen vår er: null. fem. tre. ett. null. ett. fire. ett. tre. åtte. to.

De av våre medlemmer som tegner medlemskap via internett vil automatisk motta medlemspost som epost.

Ofte stilte spørsmål

1. Må jeg ha økonomiske problemer for å være medlem av GOA?
2. Hvor mye koster det å være medlem?
3. Hvilke fordeler får jeg som medlem?
4. Hvordan betaler jeg kontingenten hvis jeg ikke har betalingskort?
5. Hva slags informasjon ligger på de lukkede medlemssidene?
6. Hva er Medlemsforum?

1. Må jeg ha økonomiske problemer for å være medlem av GOA?
Nei, slett ikke. GOA har også medlemmer som er med fordi de støtter organisasjonens formål og ideelle arbeid.

2. Hvor mye koster det å være medlem?
Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en frivillig organisasjon basert på medlemsskap. Kontingenten er imidlertid symbolsk og så lav at ingen skal ha problemer med å betale den. Medlemsskapet koster 300 kroner pr. år.

3. Hvilke fordeler får jeg som medlem?
Som GOA-medlem får du råd og hjelp ved gjeldsproblemer eller henvisning til andre hjelpeinstanser.
Som GOA-medlem får du tilgang til vårt selvhjelpsmateriell og kan laste ned, eller får tilsendt, gratis håndbøker og temahefter utarbeidet av organisasjonen.
Som GOA-medlem får du brukernavn og passord til våre lukkede medlemstjenester på internett hvor du bl.a. kan lese våre temasider, håndbøker og trykksaker online, laste ned skjemaer, abonnere på vårt medlemsforum m.m.
Som GOA-medlem får du kontakt med andre medmennesker som har personlige erfaringer om det å være rammet av høy gjeld.

Du får fulle medlemsrettigheter når kontingenten er mottatt av GOA.

4. Hvordan betaler jeg kontingenten hvis jeg ikke har betalingskort?
Hvis du ikke allerede har gjort det, fyll først ut innmeldingsskjemaet under spm. 1 ovenfor. Sett deretter kontingenten inn på vår konto i Postbanken. Skriv "Nytt medlem" på innbetalingskortet. Kontingenten, som er kr. 300, sendes til:

GOA
Pilestredet 17
0164 Oslo
Konto 0531.01.41382

Når kontingenten er betalt og mottatt av oss er du velkommen til å ta kontakt.

Hvis du betaler med nettbank eller brevgiro ber vi om at du venter noen dager etter at betaling er sendt før du eventuelt kontakter oss. Dette slik at vi får tid til å registrere innbetalingen din.

5. Hva slags informasjon ligger på de lukkede medlemssidene?
Som medlem får du bl.a. tilgang til vår lukkede medlemstjeneste på internett. Der kan du:
Lese og laste ned våre håndbøker og hefter
Lese våre temasider
Laste ned klageskjema for utleggstrekk
I vår lukkede medlemstjeneste er alle våre hefter og trykksaker lagt ut i et format som du kan laste ned til din egen PC. Dette slik at du kan lese dem lokalt og skrive dem ut på din egen skriver.

6. Hva er Medlemsforum?
Som de fleste organisasjoner har også GOA et diskusjonsforum. På forumet kan du "snakke" med andre GOA-medlemmer over hele landet. På forumet utveksler medlemmene sine egne erfaringer om blant annet gjeldsordningsloven, betalingsproblemer, inkasso, forsinkelsesrenter, utpanting, tvangssalg, utkastelse, konkurs og andre aktuelle temaer for gjeldsofre. Medlemsforum er et slags evigvarende medlemsmøte hvor de som ønsker det kan ta ordet, men hvor du også kan sitte på bakerste benk og følge med på "samtalen" uten selv å gi deg til kjenne.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

  • Arv (3 Svar)
  • Hei Du kan gi avkall på arv. Dersom du er livsarving (det er feks . din mor eller far som du arver), kan ikke du bestemme hvem som skal motta arven du gir avkall på. Arven skal fordeles som om du er død. Det vil si at dersom du har barn, er det barna dine som mottar arven. Dersom den du arver...
  • i Temaer / Arv
  • ARV (2 Svar)
  • Normalt skal ikke namsmannen kunne gjøre noe med hennes arv. (Dersom hun ikke har gjeld.)
  • i Temaer / Arv
  • Trekk (2 Svar)
  • For det første: Har namsmannen nektet for at denne utgiften kan hensyntas? Eller spør du i forkant? Det er mye som tyder på at namsmannen vil hevde at dette ikke er en nødvendig utgift, dersom skyldner har lønnstrekk eller gjeldsordning. Imidlertid blir slike saker behandlet noe ulikt hos de...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar
  • statens inkrevningsentral (2 Svar)
  • Hei Tordis Statens innkrevingssentral (SI) er særnamsmann. Det vil si at de har myndighet til å kreve inn ved bruk av tvang innenfor bestemte områder. Det betyr at SI kan nedlegge trekk i inntekten din. Da vil det bli trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren din eller av...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

 • Pilestredet 17
  0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

 • +47 22 20 19 99
 • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
 • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter