images/logo.png

Christian Poppe forsvarte fredag 30. mai 2008 offentlig sin doktoravhandling i disputas på Blindern. Avhandlingens tittel er: «Inn i gjeldshengemyra» Undertittel: «Hvordan skyldnere mestrer gjeldsproblemer».

Christian er sosiolog, og har vært ansatt på SIFOs vitenskaplige avdeling siden 1989. Han har utført en rekke forskningsprosjekter i tilknytning til gjeldproblematikken.

 

 

GOA har hatt kontakt med Christian siden 1993, og stiller seg i gratulantenes rekker.

Mer informasjon på SIFOs webside:

 

 

Fredag 30. mai 2008 kl. 12:00
Doktor Poppe!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Christian sammen med det vitenskapelige kollegium:

Christian sammen med det vitenskapelige kollegium:

 

Professor Jukka Gronow, universitetet i Uppsala
Professor Trygve Gulbrandsen, universitetet i Oslo
Professor Janet Ford, universitetet i York, England
Dekan, professor Gunn Birkelund, universitet i Oslo