Gjeldskrisetelefonen kan hjelpe deg

Gjeldskrisetelefonen kan hjelpe deg

Har du alvorlige gjeldsproblemer? Trenger du noen å snakke med?
Da kan Gjeldskrisetelefonen hjelpe deg.

Tlf. 22 20 19 99

Dette er en gratis støttetelefon for deg med alvorlige gjeldsproblemer. På denne støttetelefonen kan du, gjerne anonymt, snakke med noen som har erfaring med slike problemer. Våre medarbeidere vet mye om de personlige problemene som ofte følger med når gjelda tar overhånd. Vi kjenner også dine rettigheter og kan mye om løsningene som alltid finnes der.

Våre medarbeidere kan i mange tilfeller gi informasjon som bidrar til selvhjelp. I tillegg har de god oversikt over det offentlige hjelpetilbudet, og kan evt. henvise deg videre til kommunale gjeldsrådgivere eller namsmenn som arbeider med gjeldsordninger.

 Gjeldskrisetelefonen drives av Gjeldsoffer-Alliansen, og tilbudet er gratis og åpent for alle som har behov for det. Det eneste du betaler for er selve telefonsamtalen til fasttelefon. 

 Gjeldskrisetelefonen er som nevnt en støttetelefon. Vi jobber bare på telefon. Vi kan altså ikke skrive brev, forhandle med kreditorer, utarbeide gjeldsordninger eller opptre som fullmektig for deg.

 Gjeldskrisetelefonen er åpen hverdager kl 09:00 - 16:00.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt