Gjeldskrisetelefonen kan hjelpe deg

Har du alvorlige gjeldsproblemer? Trenger du noen å snakke med?
Da kan Gjeldskrisetelefonen hjelpe deg.

Tlf. 22 20 19 99

Dette er en gratis støttetelefon for deg med alvorlige gjeldsproblemer. På denne støttetelefonen kan du, gjerne anonymt, snakke med noen som har erfaring med slike problemer. Våre medarbeidere vet mye om de personlige problemene som ofte følger med når gjelda tar overhånd. Vi kjenner også dine rettigheter og kan mye om løsningene som alltid finnes der.

Våre medarbeidere kan i mange tilfeller gi informasjon som bidrar til selvhjelp. I tillegg har de god oversikt over det offentlige hjelpetilbudet, og kan evt. henvise deg videre til kommunale gjeldsrådgivere eller namsmenn som arbeider med gjeldsordninger.

Gjeldskrisetelefonen drives av Gjeldsoffer-Alliansen, og tilbudet er gratis og åpent for alle som har behov for det. Det eneste du betaler for er selve telefonsamtalen til fasttelefon.

Gjeldskrisetelefonen er som nevnt en støttetelefon. Vi jobber bare på telefon. Vi kan altså ikke skrive brev, forhandle med kreditorer, utarbeide gjeldsordninger eller opptre som fullmektig for deg.

Gjeldskrisetelefonen er åpen hverdager kl 09:00 - 16:00.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter