Jun 01, 2023
  Logg inn

Debitnor AS tar betalt for gratistjeneste!

Debitnor AS fikk 4. april Christian Tybring-Gjedde til å stille spørsmål om GOA til finansministeren. I spørsmålet ble det hevdet at GOA benyttet seg av annonsekampanjer hvor det rakkes ned på annen lovlig og seriøs privat virksomhet som bistår mennesker med gjeldsproblemer.

Det var jo en fin og verdig formulering. Da passer det bra å ta en titt på websiden til det "seriøse" firmaet Debitnor. (Seriøs er ordlyden i firmaets annonser på internett.)

På websiden finner man bl. a. et tilbud om å bestille en utskrift av de betalingsanmerkninger man måtte ha.

Les mer …

DEBITO AS

DEBITO AS er et nytt firma, registrert i Brønnøysundregisteret 23. januar 2013. Innehaveren er imidlertid ingen ukjent person i "rådgivermiljøet", det er Thom Harlem, som i tillegg er registrert med firmaet HARLEM NO AS. Vi henviser til omtale av dette firmaet på Gjeldsoffer-Alliansens webside www.gjeld.org

Årsaken til etableringen av dette nye firmaet skal vi ikke spekulere for mye over, men nevner at HARLEM NO AS nylig ble dømt i Forliksrådet til å betale tilbake deler av honoraret til en misfornøyd klient. Dommen ble rettskraftig, og tilbakebetalingen skjedde ikke innen fristen.

Les mer …

Norsk Finans

Innehaver Knut Alexander Breili Bang, firmaet har kontoradresse Kirkebrygga 2-4 i Fredrikstad. I Brønnøysundregisteret finner vi at firmaets formål er: Finansrådgivning, kjøp og salg av egen eiendom og fartøy, investeringer og kjøp av annen virksomhet, kjøp og salg av egne aksjer og verdipapirer, utvikling av annen nye næringer og det som hører hertil.

 

Vi har fått flere klager på dette firmaet, klagene er nesten identiske. Kundene biter på hans annonse, inngår avtale om gjeldsforhandling og betaler forskudd. Deretter skjer det svært lite. Kundene ringer og etterlyser status, men blir holdt med godt snakk. En av våre medlemmer avtalte minst 18 møter med Bang, han møtte ikke opp en eneste gang. Kundene opplevde det samme:

Les mer …

Luringen i Kristiansand - Terje Moy

Terje Moy i Kristiansand har funnet en ny, slu måte å tiltrekke seg oppmerksomhet fra desperate gjeldsofre som er på jakt etter råd og veiledning. Han har registrert en rekke nettsider med navn som lett kan forveksles med offentlige aktører.

Les mer …

Zapp Finans AS

Dette firmaet er en etterfølger av Bjørgvin Finans AS, som krevde kr. 150.000 for en refinansiering!

Firmaet er lokalisert i Bergen. Websiden deres føyer seg inn i rekke av "Gjeldsrådgivere" som opererer kjemisk renset for navn på innehavere. Først når vi tar en titt i Brønnøysundregisteret dukker det opp noe.

Styreleder er Sturla Bull-Olsen. Når vi tar et søk på hvilke andre prosjekter Bull-Olsen er involvert i, dukker denne listen opp: Les her

Bull-Olsen er tydeligvis en aktiv herremann, med mange jern i ilden. Naturligvis ikke noe galt i det. Tar man imidlertid en titt på aksjonærlisten, som man kan finne på purehelp.no, vil man oppdage at Zapp Finans AS eies av et annet aksjeselskap: Bjørgvin Holding AS. Dette selskapet blir igjen eiet av to selskaper: Bull-Olsen Invest AS og Carpo AS. Hvorvidt dette konglomeratet er en form for ansvarspulverisering, har vi ingen formening om.
Les mer …

Juristbistand

GOA har fått meldinger fra våre medlemmer om at Økonomiforhandling AS i Bergen har tatt i bruk ordet: juristbistand.no i tillegg til øvrige navn. Innehaveren er den samme, nemlig Gunnar Olsen.

Ytterligere advarsler mot dette firmaet burde være unødvendige. Vi viser til informasjon på vår webside om Økonomiforhandling AS og injuriesaken mot GOA.

Injuriesaken mot GOA

Angrep på ytringsfriheten avvist av rettsapparatet!

GOA startet i 2005 en kampanje, kall det gjerne «Korstog» mot useriøse private «gjeldsrådgivere», og la ut en svarteliste på vår webside.

Økonomiforhandling AS i Bergen v/Gunnar Olsen likte tydeligvis ikke det vi skrev på websiden, og varslet 28. desember 2007 om politianmeldelse for ærekrenkende beskyldninger. GOA fikk en frist til 10. januar 2008 til å komme med en unnskyldning og erklære fremsatte beskyldninger for «død og maktesløs». Vi svarte Gunnar Olsen at vi tok denne trusselen med stor ro.

22. januar 2008 anmeldte Gunnar Olsen GOA til Oslo politidistrikt for ærekrenkelse. Som ventet ble saken henlagt av politiet på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet.

Les mer …

Gjeldfinans AS

 

Gjeldfinans AS v/ Rune Austigard, Kokstadveien 54, 5257 Kokstad (Bergen)

Firmaet for deg som virkelig ønsker å bli flådd!


Som seg hør og bør, blir firmaet markedsført på en flott webside, med mange fine ord. GOA har imidlertid fått meldinger fra to medlemmer som kunne fortelle om honorar på kr. 125.000 - 128.000. Disse to følte seg regelrett lurt, men de var også skamfulle, og ønsket ikke å gi GOA dokumentasjon og fullmakt til å gå videre.

27.11.08. Nå har det dukket opp en ny sak, der vi har fått både dokumentasjon og fullmakt. En ung dame kontaktet Gjeldfinans for å få orden på en del forbruksgjeld, og for å få slettet betalingsanmerkninger. Gjelden var ca. kr. 125.000.

Gjeldfinans ordnet en refinansiering, men så kom honoraret: Kr. 150.000! «Hjelpen» fra Gjeldfinans hadde altså medført at damens gjeld hadde steget fra kr. 125.000 til ufattelige kr. 275.000!

Les mer …

Mentor Rådgivning

Mentor Rådgivning, v/ Bjørn Mortensen
Elvegaten 9 A, 5036 Bergen.


Flere lokale kommunale rådgivere har klaget på dette firmaet. De har sett hvor dårlige avtaler firmaet produserer. En rådgiver kunne rapportere om en avtale mellom Mentor og et uføretrygdet ektepar, der Mentor hadde inngått en «administrasjonsavtale» med skyldnerne. De skulle betale et månedlig beløp til Mentor, som skulle fordele dette på syv kreditorer. For denne tjenesten beregnet Mentor seg et honorar på kr. 800,- pr. måned! Ekteparet hadde signert på en avtale som skal vare flere år, og som var uoppsigelig! Den kommunale rådgiveren vil nå ta opp denne saken med Forbrukerrådet.

Les mer …

Gjeldsmegling / Bank2

Gjeldsmegling AS, Oslo
 «Vi tar de kundene andre ikke vil ha», uttaler markedsdirektøren i Gjeldsmegling. Det hun ikke sier er at tilbudet bare gjelder kunder som kan stille meget god sikkerhet, personer uten sikkerhet blir avvist. Honoraret for rådgivningen er svært høyt, kr. 40.000 – 50.000. I tillegg kreves det 20 % av den gjeld som blir forhandlet bort. Når forhandlingen er klar, får kunden låne penger til å dekke kreditorgjelden, pluss honoraret til Gjeldsmegling, i Bank2. Denne banken har sterkt fokus på god sikkerhet. Benken opplyser ikke om renten i sin annonsering, men det blir meldt fra kundene at den er i høyeste laget for godt sikrede lån.

Eierne av Gjeldsmegling/Bank2 er Øystein Stray Spetalen og Jon H. Nordbrekken. Disse var tidligere hovedaksjonærer i Aktiv Kapital, som høsten 2003 kjøpte 21.200 misligholdte fordringer, verdi 3,7 milliarder fra Nordea for 262 millioner, altså 7 % av verdien. Denne transaksjonen tok GOA umiddelbart opp med Kredittilsyn og Finansminister. Da ble fordringene raskt solgt videre til et svenskeid datterselskap.

Les mer …

Nyeste emner på forumet

  • Arv (3 Svar)
  • Hei Du kan gi avkall på arv. Dersom du er livsarving (det er feks . din mor eller far som du arver), kan ikke du bestemme hvem som skal motta arven du gir avkall på. Arven skal fordeles som om du er død. Det vil si at dersom du har barn, er det barna dine som mottar arven. Dersom den du arver...
  • i Temaer / Arv
  • ARV (2 Svar)
  • Normalt skal ikke namsmannen kunne gjøre noe med hennes arv. (Dersom hun ikke har gjeld.)
  • i Temaer / Arv
  • Trekk (2 Svar)
  • For det første: Har namsmannen nektet for at denne utgiften kan hensyntas? Eller spør du i forkant? Det er mye som tyder på at namsmannen vil hevde at dette ikke er en nødvendig utgift, dersom skyldner har lønnstrekk eller gjeldsordning. Imidlertid blir slike saker behandlet noe ulikt hos de...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar
  • statens inkrevningsentral (2 Svar)
  • Hei Tordis Statens innkrevingssentral (SI) er særnamsmann. Det vil si at de har myndighet til å kreve inn ved bruk av tvang innenfor bestemte områder. Det betyr at SI kan nedlegge trekk i inntekten din. Da vil det bli trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren din eller av...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

 • Pilestredet 17
  0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

 • +47 22 20 19 99
 • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
 • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter