Økonomiforhandling AS

Økonomiforhandling AS, Nøstetorget 5, 5011 Bergen (10.01.08)

Dette er dessverre et rådgivningsfirma vi har fått klager på. Klagene går på en laang, resultatløs saksbehandling til en høy månedlig kostnad.

 

På firmaets egen webside kan vi lese at:
Økonomiforhandling ble startet i 1992, og at daglig leder er Gunnar Olsen.
Firmaet har kontorfelleskap med:
Rettshjelper cand. jur. Gunnar Olsen 
I brev til klientene opereres det også med tittelen: cand.mag.
Alt i alt, en meget allsidig herremann!

 

Fasaden er altså i orden. Spørsmålet er bare om denne firmakonstellasjonen er valgt med omhu, for å kunne unndra seg myndighetenes innsyn ved klager? Det er altså én person, ett kontor, men med to firmaer registrert i Brønnøysundregisteret med egne organisasjonsnummer. Rettshjelper høres naturligvis svært tilforlatelig ut, og de er underlagt Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Så langt er alt vel og bra.

Problemene oppstår når noen klager på sendrektighet eller manglende oppfølging av gjeldsforhandlingene. Da først kommer det for dagen at gjeldsforhandlingen foretas av det andre elementet i firmapakken, Økonomiforhandling AS. Det er i dag ingen tilsynsmyndighet for økonomiske rådgivere.

 

Gunnar Olsen er for øvrig ikke ukjent med å pynte seg med lånte fjær. I 2005 fremkom det på hans webside at han tilbød «juridisk rådgivning». Dette var ulovlig. Det er bare advokater og rettshjelpere som kan drive ervervsmessig juridisk rådgivning. Etter at GOA klaget til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, ble denne formuleringen fjernet. (I juni 2006 fikk imidlertid Gunnar Olsen tillatelse til å bruke tittelen Rettshjelper med begrensning, og i juli 2007 tittelen Rettshjelper.)

 

Økonomiforhandlings opplegg ser ut til å være svært enkelt: Godtroende kunder biter på den løfterike annonsen, og inngår en avtale med firmaet om å få utført en utenrettslig gjeldsforhandling mot å betale en fast månedlig sum. Beløpet oppgis til ca kr. 3.400 pr. måned. Videre sier avtalen at etter at saken er ferdig behandlet, vil kunden kunne få bistand et år fremover. For at firmaet skal være disponibel, skal det betales en fast pris pr. mnd på kr. 680,-. Så starter en laaang forhandlingsrunde med kreditorene, klientene betaler det avtalte månedlige beløp, og tiden løper. GOA har fra medlemmer fått oversendt en del av brevene som firmaet sender til kreditorene, de kan i beste fall kalles primitive.

 

Til dem som klager på lang saksbehandling, har Gunnar Olsen en fin forklaring: Dersom denne frivillige forhandlingen ikke fører frem, har man i det minste utført den forhandling «etter evne» som loven krever i forkant av en søknad om offentlig gjeldsordning.
Dette kan bli et dyrt forsøk på utenrettslig forhandling! Ti måneder á kr. 3.400 blir som kjent kr. 34.000. (Til sammenligning bruker GOA tre uker på en slik «etter evne» forhandling).

 

Rettshjelpere plikter å legge frem timeliste for utført arbeid når kunden forlanger det. GOA har på vegne av en klient bedt om en slik timeliste, fullmakt var vedlagt. Gunnar Olsen nektet å svare, og ga en underfundig begrunnelse. GOA kastet ikke bort tiden på dill, og  oversendte derfor saken til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

 

Dersom det er andre fortvilte mennesker som har vært i kontakt med dette firmaet, og har betalt større summer uten å oppnå noen særlig bedring av sin situasjon, vil vi oppfordre disse til å ta kontakt med GOA.

 

(25.01.08) Gunnar Olsen har krevd at vi tar inn et tilsvar. Det blir kort og enkelt: Han bestrider alle våre påstander! Da vi imidlertid har god dokumentasjon, blir det hele patetisk. I tillegg har vi klaget til Forbrukerombudet på firmaets markedsføring, og til Forbrukerrådet på firmaets manipulering med tre forskjellige «hatter».

 

(18.02.08) Forbrukerrådet har som svar på vår klage anført at de ikke har kompetanse, mandat eller kapasitet til å behandle klagen mot Økonomiforhandling AS.

 

(28.02.08) «TV2 hjelper deg» tar saken!
En tidligere kunde som følte seg lurt av Økonomiforhandling AS, kontaktet «TV 2 hjelper deg». På innslaget fremsto kunden anonymt, og uten å vise ansiktet, han har barn som han ville ta hensyn til. Kunden fortalte om hvordan han hadde opplevd det hele, om prossessen fra å ha problemer, gjennom den optimistiske fasen der han trodde han skulle få hjelp, frem til erkjennelsen av at hjelpen var langt unna. Det eneste han var sikker på, var at han var blitt kr. 16.000 fattigere.
Gunnar Olsen gjorde et svært dårlig inntrykk i TV-innslaget. Han valgte å tre inn i rekken av forretningsdrivende som ikke lar seg intervjue, heller ikke på telefon. Det eneste TV 2 fikk filmet, var kontordøren hans!

 

(19.05.08) Forbrukerombudet har ferdigbehandlet GOAs klage på Gunnar Olsen, og vi har i dag fått oversendt materialet. Gunnar Olsen har stilt seg svært negativ til at materialet skulle utleveres, men Forbrukerombudet skriver at deres saksdokumenter som hovedregel er offentlige.

 

Forbrukerombudet var i utgangspunktet negativ til den standardavtale som Gunner Olsen inngikk med sine kunder, og etter noen runder er denne avtalen blitt endret.

 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har også avsluttet sin klagebehandling, etter en del runder fikk vi endelig den timelisten fra Gunnar Olsen som vi etterlyste i desember!

 

Tilsvar fra Gunner Olsen: Klikk her

 

(30.05.08) Økonomiforhandling tapte sak mot TV 2
Gunnar Olsen klaget TV 2 inn for Pressens Faglige Utvalg, på grunnlag av reportasjen 28.02.08 i «TV 2 hjelper deg». Han fikk ikke medhold.
Les uttalelsen her:

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter