Informasjon om trykksaker

Trykksaker fra GOA

Som medlem hos oss kan du laste ned håndbøkene og heftene nedenfor i uten ekstra kostnader. Hvis du har behov for umiddelbar tilgang til informasjon anbefaler vi at du melder deg inn i GOA og betaler kontingenten med kort. Brukernavn og passord lager du selv, og du får adgang til vår lukkede medlemstjeneste i løpet av noen få minutter.


Førstehjelp til gjeldsofre

Denne håndboken er skrevet for deg som står midt oppe i problemene, ofte alene, og som ennå ikke har oppsøkt namsmannen for å søke om en gjeldsordning. Et fellestrekk hos mange som kontakter oss, er at de ikke vet nok om sine rettigheter. GOA`s mål er å få gitt deg noen råd så tidlig som mulig i prosessen.

Håndbok - A4 - 48 sider Til nedlastningsside (kun medlemmer)


En hilsen til deg som har fått åpnet gjeldsforhandling

sendes til alle som får åpnet gjeldsforhandling, etter hvert som annonsene kommer i Norsk Lysingsblad. Også du som ikke har oppsøkt namsmannen, vil ha fordel av å lese dette heftet.

Hefte - A4 - 24 sider Til nedlastningsside (kun medlemmer)


GOA-råd til gjeldsforhandlingen

sendes til alle medlemmer som ønsker det. Det blir henvist til rettspraksis og kjennelser som du vil få god bruk for under forhandlingen. Heftet blir oppdatert etter hvert som vi får meldinger om nye problemstillinger eller endret rettspraksis.

Hefte - A4 - 36 sider Til nedlastningsside (kun medlemmer)


Arv

Etter at gjeldskrisen eksploderte i 1990, har mange foreldre vært engstelige for at alt de har samlet opp gjennom et langt liv, skal forsvinne når arbeidsledige og gjeldsrammede barn arver dem. GOA har utarbeidet et temahefte om dette. Heftet ser på hvilke lovlige muligheter som finnes for å beskytte arven, og gir også råd om hva du bør gjøre for ikke å risikere å arve gjeld.

Temahefte - A4 - 13 sider Til nedlastningsside (kun medlemmer)


Skadeerstatning

Erstatninger som et gjeldsoffer mottar for skade på legeme eller helse, vil som regel kreditorene kaste seg over. Vi kan imidlertid hjelpe deg med å beholde størstedelen av erstatningen.

Temahefte - A4 - 6 sider Til nedlastningsside (kun medlemmer)

 


 Andre nettressurser fra GOA

Som medlem hos oss får du tilgang til Lukket tjeneste hvor du kan lese våre ulike temasider og få tilgang til annet selvhjelpsmateriell uten ekstra kostnader. Hvis du har behov for umiddelbar tilgang til informasjon anbefaler vi at du melder deg inn i GOA og betaler kontingenten med kort. Da får du automatisk tilsendt brukernavn og passord til vår lukkede medlemstjeneste i løpet av noen få minutter.

 


 Temaside om forliksrådet

Her finner du svar på følgende spøsrmål:

Jeg har mottatt et brev fra forliksrådet om at noen har tatt ut en forliksklage mot meg. Jeg er uenig i hele eller deler av kravet. Hva gjør jeg?

Jeg inngikk betalingsavtale med inkassobyrået. Likevel har de tatt ut forliksklage mot meg. Hva gjør jeg?
Jeg besvarte ikke henvendelsen fra forliksrådet da forliksklagen ble forkynt. Nå har jeg fått en uteblivelsesdom. Kan jeg gjøre noe med den?
 
Jeg var i utlandet da forliksrådet sendte forliksklagen til meg. Derfor ble pålegget om tilsvar ikke besvart. Ankefristen i uteblivelsesdommen gikk også mens jeg var utenlands. Kravet er ikke riktig. Kan jeg gjøre noe med en slik uteblivelsesdom?
 
Jeg har hatt dialog om gjeldsproblemene mine med både kreditor og inkassobyrå hele veien, og jeg dokumenterte ovenfor kreditor hvor lite jeg har å leve for før saken gikk til inkasso. Min oppstilling går i minus hver måned. Jeg tilbød meg å skrive under på et gjeldsbrev, men det var de ikke interessert i så lenge jeg ikke kunne betale noe. Likevel har inkassobyrået tatt ut forliksklage, og der krever de at jeg skal dekke inkassogebyr og alle omkostninger. Kan jeg gjøre noe med det?
 
Jeg har kranglet med kreditor om kravet, uten at vi er blitt enige. Likevel sender kreditor kravet til inkasso, og inkassobyrået tar senere ut forliksklage hvor de krever at jeg skal dekke inkassogebyr og alle omkostninger. Er det lov å sende et omtvistet krav til inkasso? Kan jeg gjøre noe med dette?
 
Jeg har overhodet ikke mulighet til å betale, og møtte derfor i forliksrådet for å forhandle om et forlik. Kravet er riktig, men vi ble ikke enige om noe fordi kreditor avviste alle forslag. Nå har forliksrådet dømt meg til å betale alt sammen innen 14 dager. Kan jeg gjøre noe med det?
 
En kreditor har sendt inn en forliksklage på meg til forliksrådet i en kommune langt unna der jeg bor. Hvis jeg skal møte får jeg store reisekostnader. Er dette lov?
 
Jeg er sykemeldt, og kan derfor ikke møte i forliksrådets møte. Hva gjør jeg?
 
Jeg er innkalt til et møte i forliksrådet. Kan jeg sende en annen i stedet?
Jeg har mottatt et brev fra forliksrådet om at noen har tatt ut en forliksklage mot meg. Kravet er antagelig riktig, men jeg har ikke penger til å betale. Hva gjør jeg?

Temaside om forliksrådet Les temaside (kun medlemmer)


 

Temaside om kredittopplysninger

Her finner du svar på følgende spørsmål:
 1. Når kan kredittopplysningsforetakene benytte en betalingsanmerkning?
 2. Er det lov å registrere et omtvistet krav som betalingsanmerkning?
 3. Hvor lenge er det anledning til å benytte kredittopplysninger om en gjeldsordning?
 4. Får jeg beskjed når jeg er i ferd med å pådra meg en betalingsanmerkning?
 5. Hva gjør jeg hvis jeg får et slikt varsel, og kravet er feil eller omtvistet?
 6. Hva skjer hvis noen kredittsjekker meg hos et kredittopplysningsforetak?
 7. Hvor lenge forblir en betalingsanmerkning registrert?
 8. Når slettes en opplysning om at gjeldsforhandling er åpnet?
 9. Har jeg rett til å få vite hva som er registrert om meg?
 10. Hvilke firmaer har konsesjons som kredittopplysningsforetak?

Temaside om kredittopplysninger Les temaside (kun medlemmer)

 


 

Temaside om utleggstrekk

Her finner du svar på følgende spørsmål:
 1. Hvem har rett til å ta utlegg i lønnen?
 2. Er namsmennene pålagt å samarbeide?
 3. Hvor stor del av inntektene har jeg lov til å beholde selv?
 4. Når bør jeg klage?
 5. Hvordan går jeg fram hvis jeg får flere utleggstrekk samtidig?
 6. Må ektefeller og samboere betale hverandres gjeld?
 7. Hva slags dokumentasjon er nødvendig når jeg klager?
 8. Hva gjør jeg hvis jeg mottar utleggstrekk i gjeldsordningsperioden?
 9. Har jeg lovfestet rett til å kreve tilbake det som er trukket for mye?

På temasiden kan du også laste ned klageskjema i Excel-format.

Temaside om utleggtrekk Les temaside (kun medlemmer)

 


 

Temaside om ligningsklager

Her finner du svar på følgende spørsmål:

 1. Jeg er skjønnslignet fordi jeg ikke har sendt inn selvangivelsen, og ligningskontoret sier at klagefristen har gått ut. Kan jeg klage på ligningen likevel?
 2. Hvor skal klagen sendes?
 3. Hvilke forhold trekker i retning av at ligningsklagen skal behandles?
 4. Kan jeg klage selv om selvangivelsen ikke er levert?
 5. Jeg har ikke tatt vare på de papirene jeg trenger for å få levert selvangivelsen. Hva kan jeg gjøre?
 6. Jeg har vært næringsdrivende. Er det noen vits i å klage når regnskapet ikke er ført?
 7. Hvor langt tilbake i tid kan jeg gå når jeg vil rydde opp i forholdet til ligningskontoret?
 8. Hva kan jeg tjene på at ligningskontoret gjenopptar ligningen min?
 9. Kan manglende innlevert selvangivelse føre til at jeg blir nektet gjeldsordning etter gjeldsordningsloven?

Temaside om ligningsklager Les temaside (kun medlemmer)

 


 

 

 

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

 • Pilestredet 17
  0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

 • +47 22 20 64 12
 • Kontoret er åpent 09 - 16.
 • (Juli 09 – 15).
 • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter