images/logo.png

GOAs formål er å hjelpe gjeldsofre, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover, forskrifter og andre bestemmelser. I den forbindelse har organisasjonen utarbeidet et gjeldspolitisk manifest, hvor det pekes på en rekke tiltak som bør gjennomføres. Felles for alle forslag er at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og de fleste vil ikke medføre noen belastning på de offentlige budsjettene.

Forslagene er også et innlegg i den pågående fattigdoms-debatten. Her vil vi fokusere på den forslitte frase: «Det er bedre å forebygge, enn å reparere.» Samfunnets søkelys bør rettes mot de private aktører som med vitende og vilje, planlagt og hensynsløst, gjør mennesker til gjeldsslaver.

Gjeldsoffer-Alliansen arbeider for:

1.   Vesentlig reduksjon av rettsgebyret ved utleggsforretninger (lønnstrekk)
2.   Vesentlig reduksjon av de norske inkassosalærer 
3.   Én felles sats for livsopphold ved lønnstrekk. Fullført  Les mer
4.   Én felles trekkinstans ved alle former for lønnstrekk
5.   Regler som hindrer panterett i depositum i leieforhold  Les mer
6.   At betalingsanmerkninger alene ikke skal gi forsikringsselskaper rett til å nekte noen å tegne forsikring mot forskuddsbetaling
7.   Et sentralt register for all gjeld. Fullført! Tre registre ble åpnet 1. juli 2019!
8.   Rentetak  Les mer
9.   Dansk modell for lønnstrekk  Les mer
10. Autorisasjonsordning for private «gjeldsrådgivere»  Les mer
11. Opprettelse av et Finanstilsyn med større vekt på forbrukerhensyn
12. Forbud mot salg av fordringer
13. At finansfobi skal bli akseptert som en diagnose

Cron Job Starter