Skyhøye inkassokostnader er ingen naturlov. I Sverige nøyer staten seg med småpenger i gebyrer, og inkassobyråene får bare smuler fra skyldnerne. I Norge er salæret på en middels stor inkassosak 25 ganger høyere enn det svenske, og det stopper ikke der: Mens den norske staten krever mer enn 6000 kroner i gebyrer for en sak som går helt til utlegg og trekk i lønn, nøyer svenske myndigheter seg med 800 kroner.

- Jeg tror ikke de regulerte satsene har hatt noen betydning for betalingsmoralen, sier administrerende direktør Mats Bolinder i Svenske Inkassoforeningen til Aftenposten. Bengt Scheldt, leder i Gjeldsofferalliansen, oppfordrer staten til å sette ned sine gebyrer. Men inkassobransjen bør ikke slippe unna, mener han.
- Regjeringen bør handle snarest mulig. Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i mai, bør de sette rettsgebyrene radikalt ned. Deretter bør man se på de særnorsk høye inkassosalærene, sier han.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter