- Gebyrene for tvangsinndrivningssaker funger slik at det er lett å få inntrykk av at det først og fremst er inntektene som interesserer myndighetene. Det sier lensmann Willy Aune i Røros til Adresseavisen. Han er styremedlem i Lensmannslaget i Sør-Trøndelag og sier at hele lensmannsetaten reagerer på utviklingen.

- Lensmannen er ofte den som foretar tvangsinndrivelser, og slik systemet i dag fungerer er det de fattigste av de fattige som rammes. Fra politisk hold er det sagt at gebyrnivået skal virke avskrekkende og få folk til å tenke seg om før de stifter gjeld. Jeg tror bare ikke at det virker slik. Bøtenivået i trafikken kan kanskje virke som et lite skremsel, men hvem tenker på inkassogebyr om de f.eks. låner litt for mye i forhold til det de risikerer å måtte betale om renta stiger et par hakk, sier lensmann Willy Aune.

Les mer på adressa.no

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter