Jun 01, 2023
  Logg inn

GOA anmelder Lindorff for svindelforsøk

Gjeldsoffer-Alliansen har politianmeldt Lindorff for svindelforsøk. Bakgrunnen er de opplysningene som kom fram i «TV 2 hjelper deg» 16. november.

- Mange mennesker fikk inkasso på krav som beviselig var betalt. Skriftlige klager vedlagt kvitteringer stoppet ikke Lindorff, råkjøret bare forsatte. Det hele minner om et systematisk svindelforsøk i stor målestokk, sier Bengt Scheldt i GOA.

- Hvorfor går GOA til dette skritt? Av den enkle grunn at vi anser dette for å være et forsøk på svindel av mange hundre mennesker. Vi er også overbevist om at mange mennesker har betalt slike urettmessige krav, under trusselen om «svartelisting». Da taler vi ikke lenger bare om svindelforsøk, men om svindel.

I tillegg er vi av den oppfattning at dette er bevist politikk fra inkasso-bransjen side. Man kan spørre seg om mottoet er: «Går det så går det», og de risikerer tydeligvis ingenting.

Det er for øvrig ikke første gangen Lindorff er ute på den etiske glattisen. I 2002 sendte telesexfirmaet IBC ut en mengde falske regninger på kr. 180 til folk. Innkrever: Lindorff. Her var det mange som betalte denne «betente» regningen, for å unngå oppmerksomhet, selv om de visste at de ikke hadde vært inne på noen sexside på internett. Firmaet IBC ble etterforsket av Økokrim og bøtelagt med kr. 400.000. Lindorff slapp unna. I følge Forbrukerinspektøren hadde de tjent millioner gjennom sitt samarbeid med nettopp IBC. Informasjonsdirektøren sto på skjermen og beklaget som vanlig, og lovte bot og bedring.

Ikke lenge etterpå var et annet firma i gang med salg av sokker, som folk ikke hadde bestilt. Innkrever: Lindorff. Nå hadde Lindorff til og med eierinteresser i sokkefirmaet. Fremdeles var det altså ingen etiske klokker som ringte hos dette firmaet. Disse regningene var imidlertid ikke så betente som telesexregningene, og ble raskt klaget inn til Forbrukerrådet. Ny ynkelig forestilling av informasjonsdirektøren.

- Hva håper vi å oppnå med denne anmeldelsen? Dette alvorlige problemet må det gjøres noe med. Vi håper i første omgang at politi og/eller Kredittilsyn vil gjøre noe. Hvis ikke, vil GOA få den dokumentasjon som vi trenger på at gjeldene lover ikke er gode nok for å gripe inn overfor slike lugubre firmaer. Da er vi klare for et fremstøt overfor politiske myndigheter, for å få til en lovendring, uttaler Bengt Scheldt.
Les mer på nettavisen.no

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

  • Arv (3 Svar)
  • Hei Du kan gi avkall på arv. Dersom du er livsarving (det er feks . din mor eller far som du arver), kan ikke du bestemme hvem som skal motta arven du gir avkall på. Arven skal fordeles som om du er død. Det vil si at dersom du har barn, er det barna dine som mottar arven. Dersom den du arver...
  • i Temaer / Arv
  • ARV (2 Svar)
  • Normalt skal ikke namsmannen kunne gjøre noe med hennes arv. (Dersom hun ikke har gjeld.)
  • i Temaer / Arv
  • Trekk (2 Svar)
  • For det første: Har namsmannen nektet for at denne utgiften kan hensyntas? Eller spør du i forkant? Det er mye som tyder på at namsmannen vil hevde at dette ikke er en nødvendig utgift, dersom skyldner har lønnstrekk eller gjeldsordning. Imidlertid blir slike saker behandlet noe ulikt hos de...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar
  • statens inkrevningsentral (2 Svar)
  • Hei Tordis Statens innkrevingssentral (SI) er særnamsmann. Det vil si at de har myndighet til å kreve inn ved bruk av tvang innenfor bestemte områder. Det betyr at SI kan nedlegge trekk i inntekten din. Da vil det bli trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren din eller av...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

 • Pilestredet 17
  0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

 • +47 22 20 19 99
 • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
 • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter