Sep 27, 2023
  Logg inn

KEMNEREN - Mange blir overkjørt i årevis - Nettavisen

MANGE BLIR OVERKJØRT: Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen sier at mange som skylder penger til staten blir overkjørt når utleggstrekkene begynner. ( Nettavisen )

- Mange blir overkjørt i årevis

Av: Kjetil Mæland

Kemneren tok halve pensjonen. – Mange tror at kemneren gjør alt riktig, sier gjeldsofrenes talsmann Bengt Scheldt.

DYR HJELP: Advokat Øyvind Olsen sier at gjeldsofre gjerne bruker advokat når de ikke har nådd fram overfor kemner eller namsmann i første runde. Foto: Kjetil Mæland ( Nettavisen )

Han mener at saken med den gjeldstyngede pensjonisten viser at kemneren ofte setter for høye trekk.

Nettavisen skrev søndag om pensjonisten som fikk over halvparten av den statlige pensjonen tatt av kemneren. Trekket ble gjort direkte fra pensjonen slik at hans månedlig utbetaling totalt ble cirka 8000 kroner. Dette skulle dekke bolig og livsopphold.

Den gjeldstyngede mannen gikk til retten og fikk trekket redusert til 21 prosent.

Har du havnet i trøbbel med kemneren og har et godt nyhetstips? Kontakt Nettavisen på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

- Vi har mange som har blitt overkjørt i flere år fordi de tror at det kemneren gjør er riktig. Alle som blir utsatt for lønnstrekk har rett til å beholde en sum til livsopphold og en annen sum til boutgift, sier Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen.

Han mener det er unødvendig for folk med stor gjeld å bruke advokat hvis trekket er urimelig høyt.

- Hvorfor går folk til advokat? Det er en enkel sak å klage til tingretten. Slike urimelige trekk trenger man ikke advokat på, sier Scheldt etter å ha hørt historien gjengitt i Nettavisen.

- Mitt råd til mennesker som blir utsatt for slikt, er å klage skriftlig. Ikke ring. Man retter klagen til de som har utstedt kravet, og føyer til setningen «hvis min klage ikke når fram så ber jeg den oversendt tingretten». Det koster 860 kroner i rettsgebyr å få sin klage behandlet av retten, sier Scheldt.

Store forskjeller
I Norge finnes det rundt 800 namsmenn som har rett til å gjennomføre trekk av din lønning for å dekke gjeld. Foruten NAV Innkreving og Statens innkrevingssentral er det rundt 370 namsmenn og 400 kemnere i Norge. Disse opererer med ulike satser for hva du kan beholde i livsopphold og til boligutgifter.

I saken som Nettavisen skrev om søndag avgjorde tingretten at satsen skulle være 7400 kroner. En oversikt som Gjeldsoffer-Alliansen lagde i 2009 viste at skyldnere i Oslo og Romerike hadde minst å leve for (6500 kroner for enslige), mens innbyggere i blant annet Ålesund, Hamar, Kongsvinger, Førde Sogndal hadde får sitte igjen med livsoppholdssatser som er nesten dobbelt så høy (10.170 kroner for enslige).

Du kan se hele lista her: Livsoppholdssatser for 2009

Vil ha likhet for alle
For personer med gjeldsordning har regjeringen bestemt at livsoppholdet skal være tilsvarende 85 prosent av minstepensjonen. I juli 2010 tilsvarte det 10.715 kroner (i 2009 var satsen 10.170). Du kan lese departementets skriv her. Noen namsmenn bruker disse satsene for alle skyldnere som får trekk i lønna, men i Oslo og flere andre steder i Norge legger man seg altså vesentlig under dette nivået.

Har du havnet i trøbbel med kemneren og har et godt nyhetstips? Kontakt Nettavisen på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

For boligutgifter er det også store forskjeller i ulike områder av landet. Scheldt sier at Gjeldsoffer-Alliansen ønsker en nasjonal sats for livsopphold, men at det er naturlig at boligsatser varierer med boligkostnadene i landet.

Ref: Nettavisen

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

  • Flytte under utlegtrekk (1 Svar)
  • Jeg leier nå en bolig som skal rives . Det betyr jeg mår flytte og jeg har noen spørsmål .Har jeg rett på noe penger til flyttebyrå Ved og stoppe utleggtrek . Har det noe og si jeg har samboer begge er uføre og ingen famillie som kan hjelpe til. Lurer på hva jeg har rett på
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar
  • Arv (3 Svar)
  • Hei Du kan gi avkall på arv. Dersom du er livsarving (det er feks . din mor eller far som du arver), kan ikke du bestemme hvem som skal motta arven du gir avkall på. Arven skal fordeles som om du er død. Det vil si at dersom du har barn, er det barna dine som mottar arven. Dersom den du arver...
  • i Temaer / Arv
  • ARV (2 Svar)
  • Normalt skal ikke namsmannen kunne gjøre noe med hennes arv. (Dersom hun ikke har gjeld.)
  • i Temaer / Arv
  • Trekk (2 Svar)
  • For det første: Har namsmannen nektet for at denne utgiften kan hensyntas? Eller spør du i forkant? Det er mye som tyder på at namsmannen vil hevde at dette ikke er en nødvendig utgift, dersom skyldner har lønnstrekk eller gjeldsordning. Imidlertid blir slike saker behandlet noe ulikt hos de...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

 • Pilestredet 17
  0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

 • +47 22 20 19 99
 • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
 • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter