Jun 01, 2023
  Logg inn

Gjeldsordning kan få deg ut krisen, men det tar tid

Gjeldsordning er en løsning for deg som ikke har noen mulighet til å betjene gjelden din, og som trenger hjelp for å løse forholdet til banker eller andre som har lånt deg penger.

Men det kan ta tid før man får en gjeldsordning på plass, og i mellomtiden bør man ta kontakt med dem man skylder penger.

Det er mange som sliter med gjeld som har vokst dem over hodet, det kan typisk være at man har tatt opp stadig nye forbrukslån eller pådratt seg rådyr kredittkortgjeld i en spiral som har kommet helt ut av kontroll.

En siste utvei

Hvis man ikke lenger har mulighet til å håndtere lånene sine, er gjeldsordning en mulig løsning. Offentlig gjeldsordning skal sikre at mennesker med alvorlige gjeldsproblemer gjenvinner kontrollen over sin egen økonomi.

Gjeldsordning innvilges i situasjoner hvor personer antas å være varig betalingsudyktige og derfor kan få en avdragsordning, slik at noe av gjelden betales tilbake i en avtalt periode, mens resten av gjelden slettes.

For å få en gjeldsordning må man søke namsmannen der man bor. På mindre steder er politistasjonssjefen namsmann, i byene kan det være namsfogden man skal henvende deg til. Hos namsmannen får man nødvendig informasjon, og hjelp til å fylle ut søknaden.

Når perioden med gjeldsordning er over er man som hovedregel gjeldfri, med unntak av gjeld som er sikret med pant i bolig.

Og man kan bli gjeldfri uavhengig av om man faktisk har hatt økonomi til å betale kreditorene i perioden man har gjeldsordning.

Egen løsning først

For å få gjeldsordning må man som hovedregel først selv ha forsøkt å gjøre en avtale med kreditorene (de som har lånt deg penger), det kan være et forslag til avtale om en betaling på gjelden som man kan klare, eller en utsettelse av betalinger hvis de økonomiske problemene er midlertidige.

For å få til dette må man ta direkte kontakt med alle dem man skylder penger, og forsøke å etablere en dialog om hvordan problemene kan løses. Det er som regel en fordel om man selv klarer å sette opp en oversikt over hvem og hvor mye man skylder, og lager et forslag til hvordan regninger kan betales og gjeld betjenes.

Men hvis det er åpenbart at problemene med å betjene gjelden ikke er forbigående, er det altså mulig å søke om offentlig gjeldsordning. Gjeldsordningen er en avtale mellom den som har gjeld, og kreditorene (de som har lånt bort pengene).

Når først søknaden om gjeldsordning behandles skal det tas en avgjørelse om åpning av gjeldsforhandlinger. Ifølge Bengt Scheldt som leder Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) blir rundt 50 prosent av søknadene godkjent. Gjeldsoffer-Alliansen er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre, og ble stiftet for nøyaktig 30 år siden i år.

Er beskyttet

Ved åpning av gjeldsforhandling får man umiddelbar beskyttelse mot kreditorene og en betalingsutsettelse som varer i fire måneder. I denne perioden skal man i samarbeid med namsmannen forhandle med kreditorene med sikte på å nå frem til en frivillig gjeldsordning.

Målet med en gjeldsordning er at man skal få kontroll over sin økonomi igjen. Namsmannen vil lage et budsjett som man skal følge i tiden man har gjeldsordning. Budsjettet vil inneholde rimelige levekostnader for deg og husstanden din, som følger forskrift om livsoppholdssatser.

Og hvis inntekten er høyere enn utgiftene, betaler man overskuddet til kreditorene. Normalt vil en slik ordning vare i fem år.

I perioden man har offentlig gjeldsordning har man også automatisk en betalingsanmerkning. Når man har en betalingsanmerkning, kan det føre til at man vil få avslag på søknad om boliglån, kreditt, og tegning av forsikring eller abonnement. Derfor kan det også bli nødvendig at man forklarer og eventuelt dokumenterer sin økonomiske situasjon hvis man opplever slike avslag.

Sårbar periode

Men det kan ta tid før man eventuelt får en gjeldsordning på plass, i verste fall må man vente opp til ett år før søknaden om offentlig gjeldsordning blir behandlet, og i mellomtiden er man i en sårbar situasjon uten noen betalingsutsettelse eller beskyttelse mot kreditorene.

Det betyr at lån, uansett hvilken type lån det er, kan bli sendt til inkasso, det kan bli krevd og gjort trekk i lønn eller trygd eller tvangssalg av eiendom eller andre verdigjenstander. Disse prosessene koster også penger i form av dyre gebyrer, som inkassogebyrer og rettsgebyrer hvis rettsapparatet er involvert.

I denne perioden er man nærmest fritt vilt for kreditorene, sier Bengt Scheldt i GOA.

Hans råd er å sette seg ned og lage en nøyaktig liste over alle man skylder penger og hvor mye man skylder. Har man mistet kontrollen, er det mulig å søke på seg selv i gjeldsregistrene (gjeldsregisteret.com og norskgjeld.no) for å få bedre oversikt over hvilke kreditorer man har og hvor store lånene er.

Deretter tar du kontakt med bankene og andre kreditorer og orienterer om situasjonen. Send over listen med alt du skylder, oppgi lønnsinntekt hvis du har det og dine bokostnader, om det er husleie eller renter og avdrag på boliglån. Og én ting til, ikke ring! Skriv, slik at du kan dokumentere alt du har gjort, sier Bengt Scheldt

I tiden etter at man har søkt gjeldsordning kan man altså oppleve at kreditorene går til namsmannen for å få etablert trekk i lønn, og krever bolig, bil eller andre verdier tvangssolgt.

Hvis du eier boligen din kan for eksempel forbrukslånbanker ta pant i boligen og begjære den tvangssolgt. Men dette gjelder kun hvis pantet deres er innenfor antatt markedsverdi på boligen. Det samme gjelder med bil, sier Bengt Scheldt.

Her kan du finne nyttige videoer med tips og råd om forbruk og lån med forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank1 og psykolog Cecilie Lynum, begge to kjent fra det populære tv-programmet Luksusfellen.

NAV kan også hjelpe deg med økonomi- og gjeldsrådgivning

Ref: Kortvett.no

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

  • Arv (3 Svar)
  • Hei Du kan gi avkall på arv. Dersom du er livsarving (det er feks . din mor eller far som du arver), kan ikke du bestemme hvem som skal motta arven du gir avkall på. Arven skal fordeles som om du er død. Det vil si at dersom du har barn, er det barna dine som mottar arven. Dersom den du arver...
  • i Temaer / Arv
  • ARV (2 Svar)
  • Normalt skal ikke namsmannen kunne gjøre noe med hennes arv. (Dersom hun ikke har gjeld.)
  • i Temaer / Arv
  • Trekk (2 Svar)
  • For det første: Har namsmannen nektet for at denne utgiften kan hensyntas? Eller spør du i forkant? Det er mye som tyder på at namsmannen vil hevde at dette ikke er en nødvendig utgift, dersom skyldner har lønnstrekk eller gjeldsordning. Imidlertid blir slike saker behandlet noe ulikt hos de...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar
  • statens inkrevningsentral (2 Svar)
  • Hei Tordis Statens innkrevingssentral (SI) er særnamsmann. Det vil si at de har myndighet til å kreve inn ved bruk av tvang innenfor bestemte områder. Det betyr at SI kan nedlegge trekk i inntekten din. Da vil det bli trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren din eller av...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

 • Pilestredet 17
  0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

 • +47 22 20 19 99
 • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
 • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter