Tore Lindholt, tidligere direktør i Folketrygfondet, har utformet disse ti bud for meglerbransjen. Litt spøkefullt, men sett i lys av den siste finanskrisen, kan det se ut som om meglerne har fulgt disse budene lenge.

1. Du skal elske markedet mer enn mennesker. Dette bud sier at du skal elske markedet av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn. Dette er det største og første bud, men det er også noen andre som er nesten like store.

2. Du skal vie ditt liv til finansmarkedene, og det vil gå deg vel, om enn finansinstitusjonene går ad undas.

3. Du skal handle med derivater fremfor med verdipapirer, hvis verdi lett kan beregnes.

4. Du skal inngå kortsiktige finansielle veddemål, fremfor å hengi deg til langsiktig realøkonomisk verdiskaping.

5. Du skal søke å påføre andre risiko som du ikke vil påta deg selv, og ta godt betalt for å gjøre det.

6. Du skal først og fremst tenke på ditt eget økonomiske beste, også når du forvalter andres kapital.

7. Du skal begjære fellesskapets midler og din nestes omsettelige formuesgjenstander, men la hans asen i fred, thi det krever bare utgifter til for.

8. Du skal ikke søke å forhindre konkurser, da konkurser gir mulighet for å erverve aktiva som er verdt mer enn de koster.

9. Du skal ære børsdagen og love mer av fremtidig avkastning enn noen kan innfri.

10. Du skal forkynne for menneskene om markedets velsignelser og effisiens, og holde fast ved at alt og alle har sin pris, og at penger er den ene og sanne verdimåler.

Nå, hva synes dere om dette forsøk på en markedsmessig modernisering av de gamle budene?

I alle fall: Vær velsignet.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter