images/logo.png

Mentor Rådgivning, v/ Bjørn Mortensen
Elvegaten 9 A, 5036 Bergen.


Flere lokale kommunale rådgivere har klaget på dette firmaet. De har sett hvor dårlige avtaler firmaet produserer. En rådgiver kunne rapportere om en avtale mellom Mentor og et uføretrygdet ektepar, der Mentor hadde inngått en «administrasjonsavtale» med skyldnerne. De skulle betale et månedlig beløp til Mentor, som skulle fordele dette på syv kreditorer. For denne tjenesten beregnet Mentor seg et honorar på kr. 800,- pr. måned! Ekteparet hadde signert på en avtale som skal vare flere år, og som var uoppsigelig! Den kommunale rådgiveren vil nå ta opp denne saken med Forbrukerrådet.

Flere kommunale rådgivere har tilskrevet Mentor og bedt om dokumenter eller oversikt i sakene, men får ikke svar. En rådgiver skriver: "De markedsfører seg bla ved små annonser i dagsavisene. Jeg fraråder mine klienter konsekvent å kontakte Mentor da jeg i flere tilfeller har sett hvordan de driver. En av dem som jobber der har tidligere jobbet i Lindorff, - han har gitt råd som ikke holder, - til en meget stiv pris!"

En annen rådgiver forteller om et ektepar som opprettet kontakt med Mentor for å forhandle fram en avtale. Seks måneder senere var fremdeles ingen avtale framforhandlet, og skyldnerne var i psykisk krise p.g.a utleggskrav og forliksklager som fortsetter å komme til tross for at Mentor har bedt om, og fått oversendt alle brev fra kreditorene. Eneste form for kommunikasjon i perioden, har vært at skyldnerne selv har ringt til Mentor.

Skyldnerne har allerede betalt kr. 7.000, og skal betale kr 600,- pr. mnd i honorar til Mentor gjennom hele avtaleperioden på ti år. 10 år. Totalt ca. kr. 80.000.


Et unødvendig råd: Styr unna dette firmaet!!

Cron Job Starter