Innehaver Knut Alexander Breili Bang, firmaet har kontoradresse Kirkebrygga 2-4 i Fredrikstad. I Brønnøysundregisteret finner vi at firmaets formål er: Finansrådgivning, kjøp og salg av egen eiendom og fartøy, investeringer og kjøp av annen virksomhet, kjøp og salg av egne aksjer og verdipapirer, utvikling av annen nye næringer og det som hører hertil.

 

Vi har fått flere klager på dette firmaet, klagene er nesten identiske. Kundene biter på hans annonse, inngår avtale om gjeldsforhandling og betaler forskudd. Deretter skjer det svært lite. Kundene ringer og etterlyser status, men blir holdt med godt snakk. En av våre medlemmer avtalte minst 18 møter med Bang, han møtte ikke opp en eneste gang. Kundene opplevde det samme:

Etter en stund hvor de har ringt og etterlyst handling, svarer han ikke lenger på telefonen. Da en kunde ringte fra et annet nummer, svarte imidlertid Bang. Pussig!

Firmaet sender faktura + moms, men er ikke registrert i momsregisteret! GOA har orientert Skatt Øst!

Et unødvendig råd: Styr unna dette firmaet!

 

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter