Floraen av private «gjeldsrådgivere» har fått en ny tilvekst, nemlig Gjeldsoffer Foreningen. Daglig leder er ingen ringere enn Louis Tallak Bygland! De som ønsker mer informasjon om denne personen, kan lese våre to artikler om Sector Invest AS.

 

Den nye foreningen ble stiftet 15. oktober 2015 og registrert i Brønnøysundregisteret 5. november 2015.

Foreningens formål er beskrevet slik:

«Hjelpe gjeldsofre med sine økonomiske utfordringer. Ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsofre, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover.

Målet skal være å bringe medlemmer/ klienter ut av en uønsket situasjon. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet, på kort og lang sikt. Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/ hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over, er blitt umulig å

betjene i overskuelig fremtid.»

 

Dette var jo en fin formulering, enda finere hadde det vært dersom Bygland hadde forfattet den selv. Det har han ikke, derimot har han besøkt GOAs webside og «stjålet» hele teksten derfra.

Plagiat kalles denslags, og det er faktisk ulovlig.

 

Når en forening viser slike takter før de er kommet i gang, blir det enkelt å gi råd:

Styr unna!

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter