images/logo.png

Denne nye loven har GOA kjempet for i nærmere ti år, og nå er den endelig på plass.

 

Det vil imidlertid ta noe tid før loven blir praktisk brukbar. Først må noen (sannsynligvis bankene) søke Barne- og likestillingsdepartementet om konsesjon for å opprette et slikt register. Når søknaden er innvilget kan registeret tas i bruk.

 

Formålet med loven at den skal redusere dagens mulighet for personer til å ta opp en mengde forbrukslån, som de ikke har mulighet til å betjene. Når registeret er kommet på plass, kan bankene enkelt sjekke hvor mye forbruksgjeld en lånesøker har fra før, og forhåpentligvis si nei til de ivrigste.

 

Som en bonus, vil også registeret bli til god hjelp for de mange som fullstendig har mistet oversikten over hvem de skylder penger til. Etter lovens § 12, bokstav d, kan nemlig de som blir registrert få opplyst hva som er registrert på seg. Ingen gebyr!

Hvordan dette kan gjøres, kommer vi tilbake til når registeret er på plass.

 

Les departementets pressemelding her