GOA har fått meldinger fra våre medlemmer om at Juristbistand AS i Bergen er blitt erstattet av Finansforhandling AS. Innehaveren er imidlertid den samme, nemlig Gunnar Olsen. Denne karen har tidligere hatt flere firmaer i "rådgiverbransjen". Samtlige firmaer hadde som spesialitet å føre laaange forhandlinger mens månedlige honorar påløp.

Les mer …

Gjeldsoffer-Alliansen har fått flere henvendelser fra firmaer som er blitt lurt av såkalte "kataloghaier".  Betegnelsen brukes om firmaer som sender regninger for noe som man ikke har bestilt.  Firmaer er som kjent ikke beskyttet av angrefristloven, slik som forbrukere er.

Mange henvendelser begynner med: Du er allerede kunde. Ønsker du å fornye abonnementet?

Dette bør du ikke bite på. Undersøk om du er det! Godta aldri tilbud på telefonen, men sørg for å få alle tilbud skriftlig. Les deretter all informasjon nøye, også det med liten skrift!

 

Firmaer som får slike regninger, bør imidlertid ikke ta lett på henvendelsen. Mange små firmaer kaster slike krav, og tror dermed at de er ute av verden. De bør ta den lille tiden det tar å svare

Les mer …

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.