Autorisasjonsordning for private «gjeldsrådgivere»

 

GOA vil arbeide for å få på plass en autorisasjonsordning for såkalte «gjeldsrådgivere». Årsaken til dette bør fremkomme klart og tydelig på vår webside, menyvalg «Gjeldsrågivere». Gjennom mange år har vi fått meldinger om regelrett svindel av disse «rådgiverne». Desperate skyldnere ble lovet gull og grønne skoge, men lite eller ingenting skjedde med sakene deres, unntatt krav om solide salær.

 

I 2011 fikk vi i tillegg melding om seksuell trakassering av en ung dame som hadde tatt kontakt med en rådgiver med forretningsadresse i

Les mer …

Dansk modell for lønnstrekk

 

Danmark har lenge hatt en fornuftig ordning for lønnstrekk. Det kan bare trekkes i lønn for barnebidrag, skatt eller studielån. Gjeld til banker og finansinstitusjoner kan ikke trekkes i lønn. Bankene kan ta pant og tvangsselge eiendeler slik som i Norge. De skyldnere som bor leid, og ikke eier f.eks. bil, kan imidlertid ikke kreditorene gjøre noe særlig med. Denne ordningen har en positiv selvregulerende effekt på finansindustrien.

I Norge er det litt for lettvint å slenge penger etter lånsøkere, uten å undersøke om de har betalingsevne, slik finansavtaleloven sier. GOA vil ta opp med myndighetene om den danske ordningen bør innføres i Norge, som et element til å demme opp for den uhemmede utlånsvirksomheten kredittkortselskapene driver med. Nylig sto et kortselskap på Gardermoen flyplass og fallbød kort til passasjerene som ankom.

Rentetak

 

For en del år siden var det staffbart å kreve «ågerrenter». I dag er dette tydeligvis fullt lovlig, det ser vi på de rentene som kredittkortselskapene opererer med. Vi har registrert renter på langt over 30 % p.a. Når man samtidig vet at halvparten av landets befolkning ikke kan regne renter, (mange vet faktisk ikke hva renter er), så har kredittkortselskapene fritt spill.

 

GOA vil arbeide for å få innført en grense for hvor høye renter banker og kredittinstitusjoner kan beregne seg, såkalt rentetak. 16 land i Europa har allerede innført dette, den beste ordningen skalvistnok Frankrike ha.

 

22.02.2012 Kampen mot skyhøye renter inn i ny fase

GOA har i flere år arbeidet for å få gjort noe med de skyhøye rentene på forbrukslån. Målet er

Les mer …

Gjeldsregister

Gjeldsoffer-Alliansen har i flere år arbeidet for at Norge skal innføre det samme som i Sverige, nemlig et gjeldsregister. I Sverige kan alle banker ved mottak av en lånesøknad, raskt sjekke om vedkommende har for mye gjeld fra før. Forutsetningen for at den enkelte bank kan få slike opplysninger er de selv leverer opplysninger til registeret. Den forrige regjeringen sendte sommeren 2013 et forslag om et slikt register til Stortinget. GOA var svært fornøyd så langt. Forslaget rakk imidlertid ikke å bli behandlet før Stortinget avsluttet vårdesjonen.

Etter valget trakk den nye regjeringen forslaget tilbake, det ble opplyst at det skulle bearbeides videre.

Les mer …

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.