Bengt ScheldtGjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

 

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

 

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

 

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsofre, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

 

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.

Les mer …

Alias:  Gjeldsrådgivning.org;    Namsfogden.net;    Namsmannen.com

Hvem som skjuler seg bak disse titlene har vi ingen formening om. Det fremkommer ingen navn på websiden deres. Sannsynligvis er det en eller flere private "gjeldsrådgivere" som står bak dette utspillet. GOA startet i 2005 en kampanje mot useriøse private gjeldsrådgivere, og la ut en svarteliste på vår webside. Vi fremstår med fullt navn, både på organisasjonen og på leder, vi er registrert i Brønnøysundregisteret mm.

Naturligvis var vi forberedt på motbør fra deler av bransjen, noe annet ville vært merkelig i et demokrati. Vi blir imidlertid skuffet over hvor lite profesjonelt preg dette aktuelle utspillet har. En ting er at de ikke er i stand til å skrive navnet vårt riktig, men det er en bagatell. Langt mer alvorlig er det at de fremsetter påstander som er direkte løgn. Disse menneskene går tydeligvis langt for å fremme sine interesser.

Under tittelen: Veldig ofte kan det lønne seg å velge en privat gjeldsrådgiver fremkommer nemlig den friske påstanden: Beklageligvis viser det seg for ofte at de offentlige gjeldsrådgiverne er veldig ensporet i forhold til gjeldsordningsloven og fremmer kun forslag som tilsvarer det en offentlig tvungen gjeldsordning ville medført for skyldner. De fremmer typisk forslag om 5 års gjeldsordning der det sjeldent

Les mer …

 

«Gjeld under soning» er en film som ble laget av Juss-Buss og JURK for å hjelpe innsatte med gjeldsproblemer. Selv om filmen først og fremst er laget for å hjelpe de som sitter eller har sittet i fengsel, belyser den mange problemstillinger som også gjelder for dem som ikke er eller har vært innsatte. Filmen kan derfor også være nyttig for alle som sliter med gjeldsproblemer, eller andre som har behov for å lære seg om håndtering av gjeld.

Les mer, og se filmen her

Mandag 26. oktober åpnet NAV en landsdekkende telefontjeneste for økonomisk rådgivning. Telefontjenesten skal bidra til at økonomisk rådgivning blir lettere tilgjengelig for personer som har økonomiske problemer og gjeldsbyrder. Tjenesten skal bidra til at den enkelte kommer raskt i gang med å løse sine betalingsproblemer ved å gi informasjon og enkel veiledning. Den skal imidlertid ikke bedrive saksbehandling eller oppfølging. De som har behov for mer hjelp, vil bli henvist videre til rette instans.

Telefonnummeret er 800 45 353, og er gratis for de som ringer fra fasttelefon. De som bruker mobiltelefon eller kontantkort får tilbud om at rådgiverne ringer dem tilbake. Innringer kan selvsagt være anonym.

GOA ønsker tiltaket fra NAV velkommen, og håper samtidig at dette kan og bør bli en motvekt mot de private "Gjeldsrådgiverne". For slike "tjenester" har vi dokumentasjon på at mennesker er forsøkt avkrevd honorar på opptil kr. 125.000.

 Advarsel mot "rådgiverne", er et av de mest besøkte menyvalg på vår webside. Det er bra, vi ønsker å advare mennesker i stor nød, mot å bli lurt for sine siste kroner. Imidlertid får GOA mange henvendelser, som går på: «Dere advarer mot en del aktører, men det ville være mer nyttig for oss med en liste over rådgivere dere anbefaler.»

Her må vi bare beklage, noen slik liste kommer vi ikke til å legge ut.
GOA ønsker ikke å bli utsatt for kritikk for å ha anbefalt rådgivere, som i etterkant viser seg ikke å holde mål!

Vi vil imidlertid presisere at det ikke noe kvalitetsstempel at en rådgiver ikke er med på listen. GOA får mange klager på firmaer, men vi er nøye med at de opplysninger vi legger ut, er godt dokumentert. I 2008 hadde vi en injuriesak mot oss, og

Les mer …

Inkassoeventyr: De fattigste av de fattige vil få det verre!
Regjeringen sendte 4. september ut en pressemelding om at inkassosalærene ville bli satt vesentlig ned. Som ventet foranlediget denne meldingen en hektisk virksomhet fra inkassobransjens side. En av de første artiklene kom fra
Liberaleren.no, og kan trygt kalles et bestillingsverk, og i tillegg en eventyrfortelling. Artikkelens overskrift er nemlig:
De fattigste av de fattige vil få det verre!
GOA etterlyser en klar formulering av hvorfor forskriftsendringen skulle medføre at de fattige får det verre.

Artikkelforfatteren sparer ikke på kruttet: Inkassobyråene blir fremstilt som økonomiske rådgivere!
Allerede her vil en del tusener gjeldstyngede mennesker protestere kraftig. Trusselbrev, telefoner til alle døgnets tider, trakasseringen fra inkassobransjen har vel ikke akkurat preg av rådgivning. Det eneste råd man får er: Betal oss, ellers ...

GOA har gjennom 18 år mottatt meldinger fra desperate mennesker, som klart forteller om hverdagen for gjeldsofre. Åraken til at inkassobyråene kontakter dem, er å true dem til å betale, eller presse dem til å inngå avtaler om betaling. Inkassobyråene hopper elegant bukk over det faktum at dersom et annet krav blir sendt til namsmannen, har denne ikke lovhjemmel for å ta hensyn til inngåtte avtaler. Når så namsmannen nedlegger lønnstrekk, og skyldner blir ute av stand til å videreføre den frivillige

Les mer …

Hvorfor har vi skrevet denne artikkelen?

Fordi vi i Gjeldsoffer-Alliansen gjennom 23 år har sett utallige tilfeller der arbeidsledige, fortvilte mennesker har forsøkt å redde sine hjem ved å komme frem til ordninger med bankene. Svarene har vært nei, nei, nei. De arrogante bankene har nærmest ledd av dem. Den samme holdning har inkassobyråene utvist.

Vi har sett nok av hjem som har gått på tvangssalg.
Vi har sett nok av barn som har måtte flytte fra nærmiljøet, fra sin skole og sine venner.
Vi har sett nok av gamle foreldre som har mistet hus og hjem etter å ha skrevet under som kausjonister for sine barn, som etterpå ble

Les mer …

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter