Arrest er noe de fleste forbinder med å sette en person i fengsel. Imidlertid kan det også tas arrest i penger og verdigjenstander, dersom man skylder penger. Denne muligheten, som kalles midlertidig sikring, finnes i tvisteloven § 33. En kreditor som har et krav, kan altså be tingretten om å ta arrest i midler som står på skyldners konto. Etter at tingretten har avsagt en kjennelse, blir saken delegert til namsmannen, som utfører vedtaket ved å sperre kontoen. Namsmannen har ikke plikt til varsle skyldner på forhånd. (Logisk, da ville sannsynligvis pengene på kontoen forsvinne.) Etter at det er tatt arrest, får skyldner melding om arresten, og kan komme med innsigelser. En arrest er altså ikke en avgjørelse av om kreditors krav er riktig, arresten skal bare sikre at midlene forblir tilgjengelige.

En slik arrest kan komme svært ubeleilig for skyldner, som kanskje blir ute av stand til å betale husleie eller strømregning. Skyldner kan som nevnt klage på namsmannens vedtak, men dette kan ta lang tid, og husleien forfaller.

Les mer …

På sin webside skriver Bank2:

«Våre omstarts- og refiansieringslån gir deg ny økonomisk handlekraft.» (GOA går ut fra at Bank2 mener refinansieringslån.)
«Vi i Bank2 er spesialister på refinansiering av forfalt og misligholdt gjeld. Det kan være lønnsomt å få samlet alle lånene hos oss. Vi skreddersyr løsninger for hver enkelt kunde.
Husk at vi krever sikkerhet i form av fast eiendom eller kausjonist for alle lån.»

Dette skriver altså Bank2 på sin webside. Det de imidlertid ikke skriver, er at kunden ikke må befinne seg nord for Tromsø! Denne overraskende beskjeden fikk en av våre medlemmer, som hadde latt seg besnære av Bank2s løfterike annonse og søkte om lån.

Les mer …

 Regina AS v/Stig Atle Mathisen. Ramdalveien 2 B, 3128 Nøtterøy.

 

«Gjeldsrådgiver» med brevkurs kaller seg Master i forretningsjuss!
Reklamerer også med at han er medlem av Norges Juristforbund.
Kapital melder at firmaets regnskap har skjemmende revisoranmerkninger.

 

Hverken domstol eller Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har så langt fått Stig Atle Mathisen til å fjerne tittelen forretningsjurist.

Les mer …

GOAs leder har i dag vært i møte med finansminister Kristin Halvorsen. Vi ville orientere ministeren om noen forslag som vil være til hjelp for dem som nå blir arbeidsledige, og dermed kan komme i økonomiske problemer.

Punkter til møtet med finansminister 4. mars 2009

1. Med den sterkt stigende arbeidsledigheten, står mange familier i fare for å miste sine boliger på tvangssalg. Familiens kapital, oppspart gjennom mange år, vil da gå tapt, og kanskje havne i lommen på spekulanter.

2. Et stort problem: Kommunal rådgivning melder nå om kapasitetsproblemer. Dette vil gi private "gjeldsrådgivere" fritt spillerom!

Les mer …

 

Som arbeidsledig vil du få en dårligere økonomi. Det kan bli problem med å betjene gjeld du har stiftet mens du var i arbeid. Derfor vil vi gjerne gi deg noen råd.

 

Dersom du ikke klarer å overholde de betalingsavtaler du har inngått, må du orientere kreditorene om årsaken til betalingsproblemene. Arbeidsledighet for eksempel, er en relevant forklaring. Du kan gjerne legge ved kopi av oppsigelsen eller av første utbetaling av dagpenger. (Du bør imidlertid ikke forvente at inkassobyråene tar særlig hensyn til årsaken til dine betalingsproblemer.) Denne første henvendelsen bør du gjøre skriftlig, ikke ring. Det er viktig med dokumentasjon på hva som er gjort.

 

Vi gir noen råd, som må bli litt forskjellige utfra boligsituasjon:

 

Les mer …

Hvorfor vise en statistikk fra USA?

Fordi USA er verdens største økonomi, Norges viktigste handelspartner, og fordi det som skjer i USA vil få stor betydning for hva som kommer til å skje i Norge.

(Tall i tusen. Det er altså 15,7 millioner arbeidsledige i USA i oktober 2009.)

Les mer …

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter