Rettskjennelse om livsoppholdssatser

Den 26.08.2005 avsa Hålogaland lagmannsrett en kjennelse vedrørende livsoppholdssatser.

Saken gjaldt skatteoppkreverens vedtak om påleggstrekk i skyldnerens uførepensjon. I den skjønnsmessige vurderingen av hva som med rimelighet trengtes til skyldnerens underhold, tok lagmannsretten utgangspunkt i de livsoppholdssatsene som benyttes i gjeldsordningssaker.

Kemneren påkjærte kjennelsen til Høyesteretts kjæremålsutvalg, men der ble den forkastet/ikke behandlet.

Les mer …

Finansfobi - den skjulte folkesykdommen

den skjulte folkesykdommen

Kunnskapene om fenomenet finansfobi, som trolig rammer opp mot 20 prosent av befolkningen, er svært dårlige i Norge.

Dr. Brendan Burchell og hans stab ved University of Cambridge har forsket på fenomenet i England. GOA mener at forskernes funn er direkte overførbare til Norge. Vi har derfor, med forfatterens tillatelse, valgt å oversette rapporten til norsk. Rapporten forteller detaljert om fenomenet finansfobi.

 

Last ned: Rapport

Les mer: Räkningar ren skräck för 500 000 svenskar (Aftonbladet 28.01.03)

Gjeldspolitisk manifest

GOAs formål er å hjelpe gjeldsofre, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover, forskrifter og andre bestemmelser. I den forbindelse har organisasjonen utarbeidet et gjeldspolitisk manifest, hvor det pekes på en rekke tiltak som bør gjennomføres. Felles for alle forslag er at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og de fleste vil ikke medføre noen belastning på de offentlige budsjettene.

Forslagene er også et innlegg i den pågående fattigdoms-debatten. Her vil vi fokusere på den forslitte frase: «Det er bedre å forebygge, enn å reparere.» Samfunnets søkelys bør rettes mot de private aktører som med vitende og vilje, planlagt og hensynsløst, gjør mennesker til gjeldsslaver.

Les mer …

Raser mot dyre lån

Kredittinstitusjonene utnytter mennesker som allerede har problemer med økonomien.
Det sier leder Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen i en kommentar til at finansminister Kristin Halvorsen (SV) vil bruke loven for å hindre at folk blir lokket til å ta opp dyre forbrukslån.
- Jeg blir provosert. Det er altfor mange eksempler på at aggressive kreditinstitusjoner presser og frister folk til dyre forbrukslån. De lurer folk opp i stry. Selv får jeg to slike tilbud i posten hver uke, sier Halvorsen.

Les mer …

Finansdepartementet bør kreve innsyn i misligholdte lån

- Finansdepartementet bør kreve å få opplyst om antallet mislighold pr. utlåner. Den prosentsats som derved fremkommer, vil sikkert bli svært interessant. Det skriver leder i Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) , Bengt Scheldt, i et brev til finansminister Kristin Halvorsen.

Brevet er en reaksjon på Halvorsens kommentarer til Dagsrevyen onsdag kveld etter at Norges Bank satte opp styringsrenta tidligere på dagen.

Les mer …

GOA tar et kraftig oppgjør med justisministeren

Åpent brev til justisminister Odd Einar Dørum
 
Eier du ikke skam, Odd Einar Dørum?

Før valget i 1997 fremsto du som gjeldsofrenes venn og støttespiller. Mange fine artikler om gjeldkrisen, signert Dørum, fant veien til media. Du var i sin tid gjest på Gjeldsoffer-Alliansens landsmøte, og holdt et fengende innlegg. Ditt mål var å komme inn på Stortinget, og du brukte gjeldsofrene som springbrett. Det var de brukbare til.

Les mer …

GOA vil kvalitetssikre private gjeldsrådgivere

Det er behov for en kritisk gjennomgang av den private gjeldsrådgiverbransjen. Derfor har Gjeldsoffer-Alliansen satt i gang en kartlegging av landets private rådgivere. Organisasjonen oppfordrer alle som kjenner til slike private rådgivere, eller som har erfaringer med slike firmaer, å ta kontakt.
- Det er ofte lang ventetid for å få hjelp fra kommunens rådgivningstjeneste. Derfor søker mange mennesker andre løsninger. Vår erfaring er at gjeldsofte i mange tilfeller er et lett bytte for useriøse kjøkkenskrivere som er ute etter lettjente penger, sier GOA-leder Bengt Scheldt.

Les mer …

Spørsmål og svar om betalingsanmerkninger

1. Når kan kredittopplysningsforetakene benytte en betalingsanmerkning?

2. Er det lov å registrere et omtvistet krav som betalingsanmerkning?
3. Hvor lenge er det anledning til å benytte kredittopplysninger om en gjeldsordning?
4. Får jeg beskjed når jeg er i ferd med å pådra meg en betalingsanmerkning?
5. Hva gjør jeg hvis jeg får et slikt varsel, og kravet er feil eller omtvistet?
6. Hva skjer hvis noen kredittsjekker meg hos et kredittopplysningsforetak?
7. Hvor lenge forblir en betalingsanmerkning registrert?
8. Når slettes en opplysning om at gjeldsforhandling er åpnet?
9. Har jeg rett til å få vite hva som er registrert om meg?

 

1. Når kan kredittopplysningsforetakene benytte en betalingsanmerkning?

Registrerte inkassoopplysninger om enkeltpersoner eller foretak som ikke er registrert i foretaksregisteret, kan ikke brukes i til kredittvurdering før en måned etter at inkassobyrået har sendt forliksklage, stevning eller begjæring om andre rettslige skritt i saken. Ved eventuelt brudd på en nedbetalingsavtale som er inngått med et inkassobyrå, gjelder ikke denne begrensningen.

Les mer …

Informasjon om trykksaker

Trykksaker fra GOA

Som medlem hos oss kan du laste ned håndbøkene og heftene nedenfor i uten ekstra kostnader. Hvis du har behov for umiddelbar tilgang til informasjon anbefaler vi at du melder deg inn i GOA og betaler kontingenten med kort. Brukernavn og passord lager du selv, og du får adgang til vår lukkede medlemstjeneste i løpet av noen få minutter.


Førstehjelp til gjeldsofre

Denne håndboken er skrevet for deg som står midt oppe i problemene, ofte alene, og som ennå ikke har oppsøkt namsmannen for å søke om en gjeldsordning. Et fellestrekk hos mange som kontakter oss, er at de ikke vet nok om sine rettigheter. GOA`s mål er å få gitt deg noen råd så tidlig som mulig i prosessen.

Les mer …

Min historie

 GOA ønsker å formidle hvordan det er å være gjeldsoffer i Norge. Hvorfor gikk det galt? Hva skjedde med familien? Hvordan ble du møtt av omgivelsene? Har du personlige opplevelser om det å være gjeldsoffer som du ønsker å formidle til andre? Skriv til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

- Gjeldsproblemene holdt på å knekke meg fullstendig

- Jeg trodde det bare var ressurssvake rotehuer som fikk gjeldsproblemer. Jeg var jo et samfunnsengasjert menneske med utdannelse og kompetanse. Jeg var politisk aktiv, og hadde jobb og familie. Folk oppfattet meg som vellykket, og hadde respekt for meg. Jeg var jo et menneske som ryddet opp for andre, også i pengesaker. Dette kunne da ikke ramme meg! Jeg burde selvfølgelig ha innsett det tidligere, men da problemene tårnet seg opp ble jeg spesialist i å fortrenge alt som var ubehagelig.

 

Det er Svein som forteller dette. Hans historie er ganske typisk. Gjeldsproblemer handler ikke bare om penger. Det handler vel så mye om de personlige problemene som følger med.

 

- Det vanskeligste da gjelda tok overhånd var følelsen av å miste kontrollen. Uansett hva jeg gjorde, så virket problemene uoverstigelige. Jeg så ingen løsninger, og ble helt handlingslammet. Jeg og kona ble også helt alene med problemene. Det nyttet liksom ikke å ta opp dette med resten av familien, naboer eller venner. Men handlingslammelsen gjorde jo bare at problemene ble enda større.

Les mer …

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.