Bengt ScheldtGjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 400 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsofre, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.

Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»

Økonomi
Siden starten i 1991 har GOA arbeidet i en økonomisk tvangstrøye. Det var minimalt med statlig støtte, kontingenten fra medlemmene var lenge eneste inntektskilde. I perioden på 90-tallet med stor arbeidsledighet hadde vi en del ansatte som Aetat betalte lønnen for. Gjennom årene hadde vi tre økonomer og tre jurister. De siste var alle nyutdannet, og fikk på GOA praksis som kom dem til gode ved jobbsøk. Alle tre fikk etterhvert stillinger i det offentlige.

I ca. 15 år har vi hvert år fått grunnstønad på kr. 90.000 fra Oslo kommune, på linje med andre frivillige organisasjoner. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2009 kom GOA inn på budsjettplass, og har siden mottatt støtte fra staten.

Finanskrisen hadde på det tidspunkt endret situasjonen, og etterhvert har vi gått over til å ansette juss-studenter på deltid som saksbehandlere. Dette har vist seg å være gunstig for begge parter: Studentene får praksis i å behandle mennesker som trenger hjelp, noe som kommer dem til nytte senere, enten som advokater eller ved stillinger i det offentlige. GOA får dyktige og engasjerte medarbeidere.

De statlige midlene går stort sett til lønninger, mens kontingenten fra medlemmene går med til husleie og drift av organisasjonen. Det blir naturligvis sendt reviderte regnskaper til de offentlige instanser som bevilger midler til GOA.

Vi skulle gjerne sett oss i stand til å hjelpe alle, men vi må bruke vår begrensede kapasitet på våre medlemmer. Vi beklager dette sterkt, men det har altså ingen hensikt å kontakte oss på telefon eller pr. mail, før du er blitt medlem.

Gjeldskrisetelefonen 22 20 19 99 er derimot åpen for alle.

Det kan være en fordel for begge parter dersom du før du ringer, går inn på Analyseskjema og fyller ut. Det blir lettere for oss å gi riktige råd når vi ser tallene på papir, enn å forholde seg til en rekke tall som blir presentert i telefonen.

For å bli medlem, trykk her «Bli medlem».

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter