Jun 01, 2023
  Logg inn

Pant i depositum

Ran av en svak gruppe!

For en del mennesker består deres eneste "formue" av den lille summen som står på deres konto for depositum for boligen. (Husleieloven krever at depositumskontoen står på leietagers navn, ikke på utleier!) Litt for mange sover trygt i forvisningen om at denne kontoen er sikker mot grådige kreditorer. Der tar de dessverre feil!

Lovhjemmelen for å ta depositumet finner vi i dekningsloven § 2-2:
Når ikke annet er fastsatt ved lov eller annen gyldig bestemmelse, har fordringshaverne rett til dekning i ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på beslagstiden, og som kan selges, utleies eller på annen måte omgjøres i penger.

Unntakene finner vi i § 2-4:
Fordringshaverne har ikke rett til dekning i
a) stipend eller lignende bidrag til fremme av kulturelt, vitenskapelig eller humanitært formål,
b) bidrag som offentlig organ eller institusjon med allmennyttig formål har gitt skyldneren til fremme av et særskilt formål.

Depositum er altså ikke nevnt som unntak.
Kemnerne har lenge kjørt et rotterace, og tatt pant i depositum. Dette pantet medfører imidlertid ikke utkastelse der og da. Problemet oppstår først den dagen man ønsker å flytte, da står man plutselig uten depositum. I en god del saker har sosialkontoret bistått med å fremskaffe dette depositumet. Man kan levende forestille seg hvor villige sosialkontoret da vil være til å bistå med et nytt depositum. Det hører også med til historien at mange gjeldsofre som søker råd hos kommunale rådgivere, blir rådet til å finne seg en billigere bolig, men dette blir altså sabotert av statlige aktører.

NAV stiller som vilkår til arbeidsledige mennesker som søker dagpenger, at de må flytte til et sted det er mulighet for arbeid. Dette kan altså bli umulig. Media meldte for noen år siden at mange arbeidsledige hadde mistet dagpengene fordi de nektet å flytte for å få jobb. Hvor mange av disse «nektelsene» som kan bokføres på kemneren, sier meldingen ingenting om!

Kemnerne har som nevnt drevet denne nederdrektige geskjeften i flere år, i 2009 begynte også Statens Innkrevingssentral og namsfogden i Oslo med dette.

GOA reagerer svært negativt på denne formen for ran av en svak gruppe, og vil ta denne praksisen opp med myndighetene.

I mellomtiden har vi et godt råd til gjeldsofre der noen har tatt pant:
Tre mnd før leietidens utløp tar man en befaring av leiligheten sammen med utleier. Dersom alt er i orden, inngår man en avtale om at leien for de tre siste mnd trekkes fra depositumet. Slik blir det ingen ting igjen til 2. prioritets panthaver. (Utleier har 1. prioritet til depositumet.) Det anbefales sterkt å gjøre avtale med utleier om dette. En del utleiere krever referanse fra tidligere utleier, før leiekontrakter inngås. Da er det en stor fordel å ha et godt forhold til sin tidligere utleier.

Dersom utleier er helt umulig, kan man som siste utvei la være å betale husleie de tre siste mnd slik at det gå fra depositumet. Namsmannen bruker vanligvis mer enn tre mnd på en utkastelse.

Det er vel unødvendig å fortelle at de pengene man sparer opp på denne måten, ikke må settes på konto i bank (som noen kan ta pant i), men være tilgjengelig for den nye utleier.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

  • Arv (3 Svar)
  • Hei Du kan gi avkall på arv. Dersom du er livsarving (det er feks . din mor eller far som du arver), kan ikke du bestemme hvem som skal motta arven du gir avkall på. Arven skal fordeles som om du er død. Det vil si at dersom du har barn, er det barna dine som mottar arven. Dersom den du arver...
  • i Temaer / Arv
  • ARV (2 Svar)
  • Normalt skal ikke namsmannen kunne gjøre noe med hennes arv. (Dersom hun ikke har gjeld.)
  • i Temaer / Arv
  • Trekk (2 Svar)
  • For det første: Har namsmannen nektet for at denne utgiften kan hensyntas? Eller spør du i forkant? Det er mye som tyder på at namsmannen vil hevde at dette ikke er en nødvendig utgift, dersom skyldner har lønnstrekk eller gjeldsordning. Imidlertid blir slike saker behandlet noe ulikt hos de...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar
  • statens inkrevningsentral (2 Svar)
  • Hei Tordis Statens innkrevingssentral (SI) er særnamsmann. Det vil si at de har myndighet til å kreve inn ved bruk av tvang innenfor bestemte områder. Det betyr at SI kan nedlegge trekk i inntekten din. Da vil det bli trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren din eller av...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

 • Pilestredet 17
  0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

 • +47 22 20 19 99
 • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
 • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter