Unge godtar ikke gniene banker - Aftenposten

 

Inkassosaker øker stadig, men blant unge er forståelsen liten for lånebegrensninger. FOTO: KYRRE LIEN/SCANPIX

Unge godtar ikke gniene banker
Unge er kravstore låntagere og folk flest skjønner ikke hva renter er.

Av: BENDIK BJERKNES 

Siden 2009 har antallet inkassosaker økt med rundt 50 prosent.

Hvem har ansvaret for at stadig flere havner i dyp gjeld? Skjønner folk hva renter er? Er det riktig at kortselskapene kan kreve hva de vil i rente? Spørsmålene sto i kø da gjeldsgruppen på Jussbuss onsdag kveld arrangerte debatt om unge og gjeld i Frokostkjelleren i Oslo.

I panelet satt forbrukerøkonom Sidsel Sodefjed Jørgensen i DnB NOR, leder i Gjeldsoffer-Alliansen Bengt Scheldt, Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Anne Karine Nymoen og Kåre Simensen, stortingsrepresentant for Ap.

Paneldeltagerne samlet seg i alle fall om noe: Rentetak på kredittkortgjeld er en god idé og kunnskapsnivået er for lavt.

Kravstore og kunnskapsløse

Sidsel Sodefjed Jørgensen (DnB NOR) hevdet at unge viser liten forståelse for at det i dag kreves 10 prosent egenandel på boliglån.

Bengt Scheldt fulgte opp med å hevde at hverken unge eller eldre lenger har forståelse for hva renter faktisk betyr.

Stortingsrepresentant Simensen sa seg enig og mente at denne kunnskapen burde komme inn allerede i grunnskolen.
Gapestokk

Mindre velvilje møtte Sidsel Sodefjed Jørgensens forslag om karantene også etter at gjeldsordning er oppgjort.

- At betalingsanmerkninger skal fjernes med en gang gjelden er betalt er å gjøre folk en bjørnetjeneste. Få tilbake gapestokken, utbrøt DnB NORs representant.

Dette fikk de andre paneldeltagerne til å reagere.

- Er det riktig at man skal fortsette å sone for gamle synder? Det er et tankekors, mente Bengt Scheldt, som heller gikk inn for strengere kontroll ved inngåelse av nye låneforhold.


Salgsvare

- Produktet gjeld er blitt en salgsvare, og det er både skremmende og utfordrende, uttalte Kåre Simensen (Ap).

Han advarte også mot økende forbrukspress på barn og unge.

- Sosiale medier og blogger reklamerer for produkter rettet mot unge. De største bloggene har i den forbindelse et formidabelt ansvar, sa stortingsrepresentanten.

Sidsel Sodefjed Jørgensen i DnB NOR fortalte at hun i utgangspunktet er positiv til den store tilgangen på låneprodukter, men innrømmet at usikrede lån er i en gråsone. Likevel ville hun ikke gå med på at folk flest lar seg lokke av alle kredittkortene på markedet.

- Jeg tror svært få tenker på kredittkort som å vinne i lotto, jeg tror ikke folk flest ser slik på kredittkort.

Hun ønsket likevel en kontrollmulighet på antall lån hver enkelt kunde kan ha.

Gjeldsregister

Bengt Scheldt i Gjeldsofferalliansen tok opp tråden og foreslo at hver enkelt låntager må levere en kopi av siste selvangivelse ved søknad om lån eller kreditt.

Scheldt minnet også om viktigheten av å opprette et gjeldsregister som kan deles mellom banker og kortselskaper.

- I dag har långivere ingen mulighet til å se hvor mye gjeld en person har hos andre selskaper, presiserte han.

Han la til at et rentetak på kredittkortgjeld vil sørge for at «de verste cowboyene i inkassobransjen går konkurs».

«Alle» låner

Anne Karine Nymoen (NSO) la vekt på at «alle» låner og at samfunnet legger opp til at man må ta opp lån.

- Veldig få studenter tenker over konsekvensene av hva et lån innebærer. Mange studenter tyr nok til andre typer lån enn studielån for å få bedre råd, hevdet Nymoen, som la til at NSO kjemper for mer studiestøtte for å motvirke denne trenden.
Høyere innbetaling

Sidsel Sodefjed Jørgensen viste til at mange gjeldsproblemer skjules til det er for sent gjennom lave minimumsinnbetalinger på kredittkortgjeld. Panelet var enig om at minimumsgrensen burde settes noe opp for å hindre at den type gjeld vokser.

Som en siste påminnelse presiserte Kåre Simensen at gjeldsfella er et globalt problem.

- Det er kanskje ikke så mange, men de som sitter der sitter godt fast.

 

Ref: Aftenposten

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter